HCY - Homocistein

HCY - Homocistein

 • HCY
Cena u privatnim laboratorijama za HCY - Homocistein je od 1600 - 2750 din.
 • O analizi

  Homocistein je neproteinska aminokiselina koja nastaje tokom metabolizma metionina (esencijalne aminokiseline). Ovaj test se koristi za kvantitativno određivanje homocisteina u serumu ili plazmi. Služi za procenu rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, kao i za neonatalni skrining homocistinurije. Povećana koncentracija homocisteina u krvi je najčešće posledica nedostatka nekoliko vitamina (folne kiseline, vitamina B6 i B12).

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  • kod procene rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti i šloga,
  • kod deficijencije vitamina B6, B12 i B9 (folne kiseline)
  • kod neonatalnog skrininga na homocistinuriju

 • Priprema

  Krv se uzima nakon perioda noćnog gladovanja od 10-12h.

 • Detaljan opis

  Homocistein (HCY) je aminokiselina koja nastaje intracelularnom demetilacijom metionina. Cirkuliše u plazmi u oksidovanom obliku vezan za proteine plazme kao protein-HCY. Takođe su prisutne i male količine redukovanog homocisteina i disulfidnog homocisteina (HCY-SS-HCY). Ukupni homocistein predstavlja zbir svih vrsta homocisteina u plazmi (slobodnih i vezanih za proteine).

  Homocistein se metaboliše do cisteina ili do metionina. U vitamin B6 zavisnom putu metabolizma, homocistein se ireverzibilno prevodi u cistein. Veći deo homocisteina se remetiliše do metionina, pomoću folat i vitamin B12 zavisnog enzima. Homocistein se akumulira i izlučuje u plazmu kada se ovi metabolički putevi poremete, što dovodi do hiperhomocisteinemije (povećani nivo HCY u krvi) ili homocistinurije (visoki nivoi HCY u plazmi dovode do njegovog izlučivanja urinom). Hiperhomocisteinemija je prouzrokovana većim delom (kod dve trećine pacijenata) nedostatkom folne kiseline, vitamina B6 i vitamina B12, a manjim delom nastaje usled genetske deficijencije enzima koji učestvuju u metabolizmu HCY.

  Povećane koncentracije homocisteina se nalaze kod pacijenata sa homocistinurijom, koja nastaje usled retke nasledne deficijencije enzima koji učestvuju u metabolizmu homocisteina. Pacijenti sa homocistinurijom pokazuju mentalnu retardaciju, rani razvoj ateroskleroze i arterijski i venski tromboembolizam. Takođe su pronađeni i drugi manji genetski defekti koji dovode do umerenog povećanja totalnog homocisteina u krvi.

  Brojne studije su pokazale da postoji veza između povećanih koncentracija homocisteina u krvi i razvoja kardiovaskularnih bolesti, šloga i dubokih venskih tromboza, kao i razvoja demencije (uključujući i Alchajmerovu bolest).

  Pacijenti sa hroničnom bubrežnom bolešću imaju povećani rizik za razvoj kardiovaskularnih oboljenja. U krvi ovih pacijenta su nađene povećane koncentracije homocisteina, zbog manjka vitamina uključenih u metabolizam homocisteina kao i zbog smanjenog izlučivanja homocisteina putem bubrega.

  Studije su pokazale da su nivoi ukupnog HCY niži kod trudnica nego kod netrudnih žena. Povećani nivoi ukupnog HCY su povezani sa povećanim rizikom od komplikacija u trudnoći:

  • preeklampsije
  • prevremenog porođaja
  • male težine bebe
  • rupture placente
  • pobačaja

  Hiperhomocisteinemija majke je povezana sa razvojem poremećaja kod bebe:

  • defekta neuralne tube
  • zečije usne
  • krivim stopalom
  • Daunovim sindromom

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  HCY - Homocistein?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije homocisteina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti homocisteina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Kaul S, Zaheh AA, Shah PK. Homocysteine hypothesis for atherothrombotic cardiovascular disease. JACC 2006;48(5):914-923.
  2. Lee KWJ, Hill JS, Walley KR, et al. Relative value of multiple plasma biomarkers as risk factors for coronary artery disease and death in an angiography cohort. CMAJ 2006;174(4):461-466.
  3. Bostom AG, Silbershatz H, Rosenberg IH, et al. Nonfasting plasma total homocysteine levels and all-cause and cardiovascular disease mortality in elderly Framingham men and women. Arch Intern Med 1999;159:1077-1080.
  4. Kullo IJ, Li G, Bielak LF, et al. Association of plasma homocysteine with coronary artery calcification in different categories of coronary heart disease risk. Mayo Clin Proc 2006;81(2):177-182.
  5. Seshardi S, Beiser A, Selhub J, et al. Plasma homocysteine as a risk factor for dementia and Alzheimer’s disease. N Engl J Med 2002;346(7):476-483.
  6. Refsum H, Smith AD, Ueland PM, et al. Facts and recommendations about total homocysteine determinations: and expert opinion. Clin Chem 2004;50(1):3-32.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.