Humani herpes virus 6 IgG antitela

Humani herpes virus 6 IgG antitela

 • HHV-6 IgG
Cena u privatnim laboratorijama za Humani herpes virus 6 IgG antitela je od 1850 - 3500 din.
 • O analizi

  Humani herpes virus 6 (HHV-6) ima dve forme: A i B. HHV-6A je izolovan kod imunokompromitovanih osoba, dok je HHV-6B izolovan kod dece i uzročnik je dečijeg oboljenja Roseola infantum. Ova infekcija je česta kod dece uzrasta od 6-24 meseca i karakteriše je temperatura i pojava ospica po telu. Test se koristi za određivanje IgG i IgM antitela na HHV-6.

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kod pomoći pri postavljanju dijagnoze infekcije HHV-6.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Humani herpes virus 6 (HHV-6) je bio šesti otkriveni herpes virus. Izolovan je 1986. godine za vreme pokušaja da se otkrije novi virus kod pacijenata sa limfoproliferativnom bolešću. HHV-6 je sad prepoznat kao T-ćelijski limfotropni virus sa velikim afinitetom za CD4+ limfocite. Ovaj virus ima dve forme: A i B. HHV-6A je izolovan kod imunokompromitovanih osoba, dok je HHV-6B izolovan kod dece i uzročnik je dečijeg oboljenja Roseola infantum.

  Infekcija HHV-6B virusom se obično dešava kod dece starosti od 6-24 meseca. Praćena je povišenom temperaturom i pojavom ospica po telu, a prolazi nakon 3-5 dana. Akutna HHV-6 infekcija se retko dešava kod osoba sa očuvanim imunskim sistemom, ali ukoliko se desi manifestuje se slično kao mononukleoza (međutim ova infekcija daje negativan test na citomegalo virus i Epstein Barr virus) sa simptomima:

  • povišena temperatura,
  • limfodenopatija,
  • encefalitis,
  • hepatitis.

  Nakon primarne infekcije, HHV-6 virus ostaje latentan u limfocitima i monocitima i perzisitira u manjoj meri u drugim ćelijama i tkivima. U slučaju kad je imunski sistem oslabljen dolazi do reaktivacije virusa. Kod imunokompromitovanih osoba (osobe sa HIV/AIDS-om, osobe sa transplantiranim organima, osobe na hemioterapiji) reaktivacija ovog virusa može izazvati ozbiljne komplikacije i to:

  • hepatitis,
  • idiopatsku pneumoniju,
  • supresiju koštane srži,
  • encefalitis,
  • povišenu temperaturu,
  • odbacivanje grafta,
  • progresiju AIDS-a.

  Većina infekcija HHV-6 virusom prođe asimptomatski ili sa blago povećanom temperaturom.

  Laboratorijska dijagnostika se retko traži kod osoba sa očuvanim imunskim sistemom. Dijagnoza se često postavlja na osnovu kliničkih simptoma bolesti i rutinskih laboratorijskih testova (KKS, elektroliti, ALT, AST).

  Laboratorijska dijagnostika HHV-6 virusa obuhvata:

  • kulturu ćelija,
  • serološke testove,
  • PCR test.

  Serološki testovi obuhvataju određivanje IgG i IgM antitela na HHV-6.

  Primarna infekcija se demonstrira serokonverzijom negativnog IgG antitela u pozitivna IgG antitela uz prisustvo IgM antitela. Povećanje titra IgG antitela na HHV-6 četiri puta ukazuje na aktivnu HHV-6 infekciju (primarnu ili reaktiviranu).

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Humani herpes virus 6 IgG antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije anti-IgM i anti-IgG antitela na HHV-6 određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti ovih antitela je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Antitela na CMV mogu ukršteno reagovati sa antitelima na HHV-6, te je za postavljanje dijagnoze neophodno isključivanje prisustva antitela na CMV.

   Literatura
  1. HHV-6 Foundation, HHV-6 testing for patients, 2018.
  2. Michelle R Salvaggio MD,Burke A Cunha MD, Human Herpesvirus 6 Infection Worup, MedScape, Nov 29.2018.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.