ICA - Autoantitela na citoplazmu ćelija pankreasnih ostrvaca

ICA - Autoantitela na citoplazmu ćelija pankreasnih ostrvaca

 • ICA
Cena u privatnim laboratorijama za ICA - Autoantitela na citoplazmu ćelija pankreasnih ostrvaca je od 1590 - 10000 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje autoantitela na citoplazmu ćelija pankreasnih ostrvaca. Služi za diferencijalnu dijagnozu dijabetes melitusa tip 1, da bi se potvrdila razlika u odnosu na druge tipove dijabetesa (nije rutinski test).

 • Uzorak

  Uzorak seruma.

 • Kada se ispituje?

  Kod novodijagnostikovanih dijabetičara da bi se potvrdila razlika između dijabetesa tipa 1 i ostalih oblika dijabetesa.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Dijabetes melitus tipa 1 (insulin-zavisni) prouzrokovan je destrukcijom beta-ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa koja vodi do potpune insulinske deficijencije. Kliničke manifestacije ove bolesti se javljaju kada je 80-90% beta-ćelija uništeno i u vreme postavljanja dijagnoze pacijenti već imaju izražene simptome bolesti (povećani osećaj žeđi, povećano izlučivanje urina, gubitak težine, usporeno zarastanje rana) i povećanu koncentraciju glukoze u krvi. Davanje insulina je jedini vid terapije kod ovih bolesnika.

  Pre pojave simptoma bolesti, pacijenti sa tipom 1 dijabetesa imaju prisutna cirkulišuća autoantitela na različite antigene beta-ćelija i to na:

  • insulin (IAA),
  • dekarboksilazu glutaminske kiseline (Anti-GAD),
  • dve tirozin-fosfataze (IA-2A i IA-2βA),
  • citoplazmu ćelija ostrvaca (ICA).

  Prisustvo ovih autoantitela omogućava rani dokaz autoimunske aktivnosti bolesti i njihovo određivanje u krvi može biti korisno lekarima u predviđanju, dijagnozi i lečenju pacijenata sa dijabetesom tipa 1.

  Prisustvo ICA antitela kod pacijenata sa dijabetesom ukazuje na dijagnozu dijabetes melitusa tipa 1. Javlja se kod 70-80% pacijenata sa tek otkrivenim dijabetesom.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  ICA - Autoantitela na citoplazmu ćelija pankreasnih ostrvaca?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije ICA određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti ICA je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Testiranje pacijenata koji nisu dijabetičari nije preporučljivo.

   Literatura
  1. Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 1997; 20(7):1183-1197. 
  2. Bonifacio E, Bingley PJ. Islet autoantibodies and their use in predicting insulin-dependent diabetes. Acta Diabetol 1997; 34(3):185-193.
  3. Verge CF, Gianani R, Kawasaki E, et al. Prediction of type I diabetes in first-degree relatives using a combination of insulin, GAD, and ICA512bdc/IA-2 autoantibodies. Diabetes 1996; 45(7):926-933. 
  4. Bingley PJ, Bonifacio E, Williams AJ, Genovese S, Bottazzo GF, Gale EA. Prediction of IDDM in the general population: Strategies based on combinations of autoantibody markers. Diabetes. 1997; 46(11):1701-1710. 
  5. Sepe V, et al. Islet-related autoantigens and the pathogenesis of diabetes mellitus. In: Leslie RDG, ed. Molecular Pathogenesis of Diabetes Mellitus 1997; 22:68-89.
  6. Greenbaum CJ, Palmer JP, Kuglin B, Kolb H. Insulin autoantibodies measured by radioimmunoassay methodology are more related to insulin-dependent diabetes mellitus than those measured by enzyme-linked immunosorbent assay: Results of the Fourth International Workshop on the Standardization of Insulin Autoantibody Measurement. J Clin Endocrinol Metab 1992; 74(5):1040-1044. 

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.