Kalcitonin

Kalcitonin

 • hCT (human Calcitonin)
Cena u privatnim laboratorijama za Kalcitonin je od 790 - 2000 din.
 • O analizi

  Ovaj imunoesej se koristi kao pomoćno sredstvo u dijagnostici i praćenju toka terapije oboljenja tireoidne i paratireoidne žlezde.

 • Uzorak

  Serum.Li, Na, Nh4-heparin plazma. K3-EDTA plazma

 • Kada se ispituje?

  Različita su patološka stanja u kojima je povišen nivo kalcitonina u krvi. Primarno se ispituje kod sumnje na MTC (medular thyroide carcinoma) - medularni karcinom tiroidne žlezde. Kalcitonin mogu ektopično produkovati i neki drugi karcinomi, kao što je mikrocelularni karcinom pluća ili karcinom dojke.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Kalcitonin je polipeptidni hormon sa 32 aminokiseline, molekulske mase 3418 daltona, koji se sintetiše u parafolikularnim C-ćelijama štitne žlezde. Metaboliše se u jetri i bubrezima, a sekrecija mu je regulisana nivoom kalcijuma. Kalcitonin ima ulogu u inhibiranju resorpcije koštanog matriksa, sprečava oslobađanje kalcijuma iz koštanog matriksa, naročito u stanju kao što je trudnoća, u toku laktacije ili rasta i razvoja. Kalcitonin deluje tako što snižava nivo kalcijuma u krvi, suprotno dejstvu vitamina D i PTH koji su glavni reulatorni hormoni homeostaze kalcijuma.

  Maligni tumori iz C ćelija tireoidee (MTC: medularni karcinom tireoidee) obično dovode do povišenih nivoa kalcitonina. MTC je retko maligno oboljenje tireoidee, koje se javlja u svega 5% malignih slučajeva. U oko 25% slučajeva ovaj malignitet je nasledan i obično se javlja u sklopu multiple endokrine neoplazije tipa II (MENII, Sipple sindrom). MTC može da se javi u porodicama bez drugih endokrinih disfunkcija, sa sličnom autozomalno dominantnom transmisijom kao MENII, i onda se naziva familijarni medularni karcinom tireoidee FMTC. Mutacije u RET protoonkogenu su povezane sa MENII ili FMTC.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Kalcitonin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije kalcitonina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti kalcitonina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva maligniteta. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Zaidi M, Moonga BS, Bevis PJ, et al. Expression and function of the calcitonin gene products. Vit Horm 1991; 46:87-164.
  2. Inzerillo AM, Zaidi M, Huang CL. Calcitonin: physiological actions and clinical applications. J Pediatr Endocrinol Metab 2004; 17(7):931-940.
  3. Austin LA, Heath H 3rd. Calcitonin: physiology and pathophysiology. New Engl J Med 1981;304(5):269-278.
  4. Mitchell DM, Jüppner H. Regulation of calcium homeostasis and bone metabolism in the fetus and neonate. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2010;17:25-30.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.