LH - Luteinizirajući hormon

LH - Luteinizirajući hormon

 • LH
Cena u privatnim laboratorijama za LH - Luteinizirajući hormon je od 594 - 900 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije luteinizirajućeg hormona - LH.

  Klinički značaj je u proceni funkcije reproduktivnih organa kod muškaraca i žena, zatim u dijagnostici i praćenju poremećaja menstrualnog ciklusa, proceni plodnosti kod oba pola i predviđanju ovulacije kod žena, kao pomoć u dijagnostici poremećaja u pubertetu (pojava preranog puberteta), za dijagnostiku i praćenje poremećaja u radu hipofize i/ili hipotalamusa.

 • Uzorak

  Serum, heparinizirana plazma, EDTA plazma, 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje nivoa LH poželjno je raditi u kombinaciji sa drugim parametrima, pre svega sa FSH, testosteronom, estradiolom i progesteronom. Klinički je značajno u sledećim slučajevima:

  1. Ispitivanje uzroka neplodnosti kod oba pola,
  2. Predviđanje ovulacije,
  3. Utvrđivanje uzroka poremećaja u menstrualnom ciklusu, poremećaja u radu polnih žlezdi (hipogonadizam),
  4. Dijagnostika poremećaja povezanih sa preranim pubertetom,
  5. Dijagnostika i praćenje poremećaja hipofize koji utiču na nivo LH.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. LH podleže dnevnim i cikličnim varijacijama. Važno napomenuti je da pojedini lekovi utiču na nivo u krvi poput oralnih kontraceptiva (snižavanjem nivoa), neki antibiotici, lekovi i supstance steroidne strukture. Dobijeni rezultati izražavaju se u IU/L ili mIU/mL. Zavisno od metode i karakteristika testa, ali pre svega od faze menstrualnog ciklusa referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

 • Detaljan opis

  Luteinizirajući hormon LH zajedno sa hormonom FSH čini grupu hormona prednjeg režnja hipofize nazvanu gonadotropini. LH i FSH deluju na polne žlezde (jajnike i testise), stimulišući njihov rad, održavajući njihovu funkcionalnost i normalno odvijanje procesa reprodukcije. LH je glikoprotein sačinjen od dve subjedinice, α i β. Hemijska struktura LH igra važnu ulogu u njegovoj funkcionalnosti. Alfa subjedinica je po strukturi identična α-subjedinici FSH, TSH i hCG-a, dok biološku aktivnost LH diktira njegova β-subjedinica koja se razlikuje od β-subjedinice drugih hormona. Ova subjedinica slična je β-subjedinici hCG-a, što je važno u trudnoći, kada nakon delovanja LH, u početku trudnoće, preko istog receptora hCG stimuliše sintezu progesterona i održavanje trudnoće.

  Sinteza i oslobađanje LH iz hipofize je složen proces u kome učestvuju GnRH - gonadotropin oslobađajući hormon iz hipotalamusa i hormoni testosteron, estradiol i progesteron. GnRH stimuliše, a hormoni polnih žlezda inhibiraju oslobađanje LH iz hipofize putem negativne povratne sprege.

  Uloga LH kod žena ogleda se u regulaciji menstrualnog ciklusa. Menstrualni ciklus je podeljen na dve faze - folikularnu i lutetalnu, a svaka prosečno traje 14 dana. Tokom folikularne faze ciklusa, LH stimuliše tekalne ćelije jajnika da sintetišu prekursore estradiola (androgene), da bi porast nivoa estradiola pozitivnom povratnom spregom preko hipotalamusa na otprilike polovini ciklusa izazvao skok u koncentraciji LH oslobođenog iz hipofize. Ovaj skok je okidač za pucanje folikula i oslobađanje jajne ćelije, tj. ovulaciju. Na mestu pucanja folikula u jajniku nastaje corpus luteum koji otpočinje sintezu progesterona i pripremu materice za eventualnu oplodnju, a sve pod uticajem LH. Ukoliko ne dođe do oplodnje pada nivo estradiola i progesterona, dešava se menstruacija, a to je signal za skok koncentracije FSH i LH, odnosno za otpočinjanje novog menstrualnog ciklusa. Kako se približava menopauza, tako nivoi hormona jajnika opadaju zbog smanjenja funkcije jajnika, te se kod žena u menopauzi nalaze povišeni nivoi LH i FSH.

  Kod muškaraca, uloga LH ogleda se u stimulaciji Lajdigovih ćelija testisa da sintetišu testosteron.

  Na rođenju, kod oba pola nalaze se povišeni nivoi LH. Ti nivoi se održavaju neko kratko vreme (6 meseci kod dečaka i do 2 godine kod devojčica) da bi znatno opali i održavali se tako sve do početka puberteta, između 7 i 9 godina. Tada počinje ponovni rast LH sa ciljem da se stimuliše funkcija polnih žlezdi, polni razvoj i otpočne pubertet, odnosno definisanje sekundarnih polnih karakteristika.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  LH - Luteinizirajući hormon?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije LH određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Zavisno od metode i karakteristika testa, ali pre svega od faze menstrualnog ciklusa referentni opsezi se razlikuju. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji.

  Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 36-45.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  3. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Tietz N, ed. Philadelphia: W.B. Saunders & Co; 1995: 248-249, 210-211.
  4. Barker, N, et, al. Luteinizing Hormone Deficiency. Medscape Reference [On-line]. http://emedicine.medscape.com/article/255046-overview through http://emedicine.medscape.com. Pristupljeno decembar 2018.
  5. LH. Mayo Clinic Mayo Medical Laboratories [On-line]. http://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog/Overview/8663 kroz http://www.mayomedicallaboratories.com. Pristupljeno decembar 2018.
  6. Kaplowitz, P. Precocious Puberty. Medscape Reference [On-line]. http://emedicine.medscape.com/article/924002-overview kroz http://emedicine.medscape.com. Pristupljeno decembar 2018.
  7. https://medlineplus.gov/femalereproductivesystem.html.
  8. Clarke, W., Editor (© 2011). Contemporary Practice in Clinical Chemistry 2nd Edition: AACC Press, Washington, DC. Pp 425-428.
  9. Gonadotropins: Luteinizing and Follicle Stimulating Hormones. http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/hypopit/lhfsh.html, kroz http://arbl.cvmbs.colostate.edu.
  10. https://labtestsonline.org/tests/luteinizing-hormone-lh.
  11. Johnsin MR, Carter G, Grint C, Lightman SL. Relationship between ovarian steroides, gonadotropin and relaxin during the menstrual cycle. Acta Endocrinol 1993;129/2:121-125.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.