MYO - Mioglobin

MYO - Mioglobin

 • MYO
Cena u privatnim laboratorijama za MYO - Mioglobin je od 1000 - 2390 din.
 • O analizi

  Mioglobin je protein koji se nalazi u mišićnim ćelijama i ima funkciju transportera za kiseonik. Ovaj test se koristi za dijagnozu oštećenja skeletnih mišića i kao dodatni biomarker za postavljanje dijagnoze akutnog infarkta miokarda. Predstavlja brzi marker oštećenja mišića (ili srca) jer se nalazi u citoplazmi mišićnih ćelija, pa prilikom oštećenja ovih organa brzo izlazi u krvotok.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze akutnog infarkta miokarda i stanja povezanih sa oštećenjem mišića.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Mioglobin je hem protein molekulske težine od približno 17,8 kDa. Ima ulogu u reverzibilnom vezivanju i transportu kiseonika u skeletnim i srčanim mišićnim ćelijama. S obzirom na to da ima malu molekulsku težinu i lokalizaciju u citoplazmi ćelije, veoma brzo i lako izlazi iz oštećenih ćelija miokarda, što znači da je i prvi marker oštećenja srčanog mišića.

  Povećane koncentracije mioglobina u krvi se mogu detektovati 2-4 h nakon bola u grudima karakterističnom za infarkt miokarda, tj. pre povećanja koncentracije troponina, CK i CK-MB. Pik koncentracije se javlja nakon 9-12 h od infarkta, i vrednosti se vraćaju na normalu nakon 24-36 h. Određivanje mioglobina između 2-12 h nakon infarkta miokarda može biti dobro pomoćno sredstvo pored EKG-a i drugih biomarkera u postavljanju rane dijagnoze.

  Praćenje koncentracije mioglobina nakon infarkta miokarda može pomoći u evaluaciji uspešnosti trombolitičke terapije.

  Određivanje koncentracije mioglobina ima posebnu važnost u isključivanju dijagnoze akutnog infarkta miokarda. Ako nema povećanja koncentracije mioglobina u krvi 6 h nakon prvog bola u grudima i 4 h nakon ponovljenog određivanja, dijagnoza akutnog infarkta miokarda se može isključiti.

  S obzirom na to da je mioglobin prisutan i u skeletnim i u srčanim mišićnim ćelijama, svako oštećenje ovih ćelija dovodi do oslobađanja mioglobina u cirkulaciju. Zato je mioglobin korisno dijagnostičko sredstvo u ranoj evaluaciji akutnog infarkta miokarda kada se koristi zajedno sa srčanim troponinom, CK i CK-MB.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  MYO - Mioglobin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije mioglobina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti mioglobina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, p 1489, 2012.
  2. Majkić-Singh N. Medicinska biohemija, Beograd, 2006.
  3. Sallach SM. A change in serum myoglobin to detect acute myocardial infarction in patients with normal troponin I levels. Am J Cardiol 2004;94(7): 864–867.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.