Mokraćna kiselina

Mokraćna kiselina

 • UA
 • Uric Acid
Cena u privatnim laboratorijama za Mokraćna kiselina je od 90 - 360 din.
 • O analizi

  Ovaj test se koristi za postavljanje dijagnoze i lečenje bubrežnih i drugih metaboličkih bolesti.

 • Uzorak

  Uzorak seruma, Li-heparin, K2-EDTA plazma, Urin, 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Merenje mokraćne kiseline koristi se u dijagnostici i lečenju brojnih bubrežnih i metaboličkih poremećaja, uključujući renalnu insuficijenciju, giht, leukemiju, psorijazu, izgladnelost ili ostala stanja gubljenja težine, kao i u dijagnostici i lečenju pacijenata koji primaju citotoksične lekove.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju ukoliko se mokraćna kiselina određuje iz krvi. Priprema je potrebna kod određivanja mokraćne kiseline iz 24h urina. Sakupljanje se vrši u toku 24h, odbacivanjem prve, koncentrovane porcije urina, prikupljanjem svih ostalih porcija urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom sledećeg dana. 24h urin se sakuplja u boce napravljene specijalno za prikupljanje urina.

 • Detaljan opis

  Mokraćna kiselina je krajnji produkt metabolizma purina u ljudskom organizmu. Merenje mokraćne kiseline koristi se u dijagnostici i lečenju brojnih bubrežnih i metaboličkih poremećaja, uključujući renalnu insuficijenciju, giht, leukemiju, psorijazu, izgladnelost ili ostala stanja gubljenja težine, kao i u dijagnostici i lečenju pacijenata koji primaju citotoksične lekove.

  Oksidacija mokraćne kiseline obezbeđuje osnovu za dva prilaza kvantitativnom određivanju ovog metabolita purina.

  • Jedan prilaz je redukcija fosfotungstične kiseline u alkalnom rastvoru do tungsten plavog, koji se meri fotometrijski. Metoda je, međutim, podložna interferencijama uzrokovanim lekovima i redukujućim supstancama koje nisu mokraćna kiselina.
  • Drugi prilaz, koga su opisali Praetorius i Poulson, koristi enzim urikazu za oksidaciju mokraćne kiseline; ova metoda eliminiše smetnje koje su bitne za hemijsku oksidaciju. Urikaza može da se upotrebi u metodama koje uključuju UV merenje potrošnje mokraćne kiseline ili u kombinaciji sa drugim enzimima kako bi se omogućila kolorimetrijska analiza.

  Drugi metod je kolorimetrijski metod koju su razvili Town i sar. Uzorak se najpre inkubira sa reagens smešom koja sadrži askorbat oksidazu i sistem za uklanjanje. U ovom test sistemu važno je da se eliminiše sva askorbinska kiselina prisutna u uzorku u preliminarnoj reakciji; ovim se onemogućava svaka interferencija askorbinske kiseline u kasnijoj POD indikatorskoj reakciji. Nakon dodavanja start reagensa počinje oksidacija mokraćne kiseline uz pomoć urikaze.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Mokraćna kiselina?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije mokraćne kiseline određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti mokraćne kiseline je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Thomas L. Uric acid. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:208-214.
  2. Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;1245-50.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.