Noradrenalin

Noradrenalin

Cena u privatnim laboratorijama za Noradrenalin je od 800 - 3600 din.
 • O analizi

  Test se koristi za određivanje koncentracije noradrenalina i radi se kao deo-frakcija kateholamina, što znači da se uglavnom pored njegove koncentracije određuju još i koncentracije adrenalina i dopamina. Primarno se koristi za postavljanje dijagnoze feohromocitoma, neuroblastoma, paraganglioma, kao i ortostatske hipotenzije. Noradrenalin je hormon koga luči kora nadbubrežne žlezde. Povišen krvni pritisak koji izaziva jake glavobolje, znojenje i lupanje srca su najčešći razlozi zbog kojih lekar daje nalog da se uradi ova analiza.

 • Uzorak

  Plazma i 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Noradrenalin se određuje kao pomoć pri postavljanju dijagnoze tumora koji luče kateholamine i ortostatske hipotenzije.

 • Priprema

  Krv vaditi nakon perioda noćnog gladovanja.

  Pacijenti koji su na terapiji metildopom i lekovima na bazi epinefrina (lekovi za sinuse, kašalj, kapi za nos, bronhodilatatori) ne bi trebalo da uzimaju terapiju pre vađenja krvi, ali tek nakon konsultacije sa lekarom.

  Krv treba vaditi pacijentu nakon perioda mirovanja od minimum 30 minuta.

  Pre sakupljanja urina, uzeti uputstvo za sakupljanje 24h urina u laboratoriji.

 • Detaljan opis

  Noradrenalin (norepinefrin), zajedno sa adrenalinom (epinefrinom) i dopaminom spada u grupu jedinjenja koja se zovu kateholamini.

  Kateholamini predstavljaju grupu sličnih hormona koji se otpuštaju u krvotok kao odgovor na fizički ili emocionalni stres.

  Kateholamini kontrolišu mnoge telesne funkcije:

  • fine mišićne pokrete, koordinaciju tela i ravnotežu,
  • memoriju, emocije i ponašanje,
  • metabolizam, glad, žeđ, temperaturu, reprodukciju i krvni pritisak.

  Dopamin i noradrenalin imaju značajno dejstvo na vaskularni sistem, a adrenalin utiče na metabolizam ugljenih hidrata.

  Glavno mesto sinteze kateholamina su mozak, hromafinske ćelije srži nadbubrežne žlezde i simpatički neuroni. Male količine su normalno prisutne u krvi i u urinu. Većina kateholamina koji se stvaraju u organizmu, fiziološki ili usled oboljenja, metabolički se inaktiviraju i zatim se njihovi metaboliti izlučuju putem urina. Spontani manjak kateholamina nije poznat kao bolest, ali prekomernu sintezu mogu uzrokovati tumori kao što su feohromocitom i neuroblastom što dovodi do posledične hipertenzije (trajne ili paroksizmalne).

  Indikacije za određivanje koncentracije kateholamina u plazmi i urinu, posebno kod osoba mlađih od 40 godina su:

  • hipertenzija koja ne reaguje na terapiju
  • uporne glavobolje
  • znojenje
  • često povećana temperatura
  • ubrzan rad srca
  • tremor

  Kod asimptomatskih pacijenta kod kojih je već detektovan adrenalni ili neuroendokrini tumor, ili onih koji imaju porodičnu predispoziciju za razvoj feohromocitoma takođe lekar može tražiti određivanje kateholamina u krvi ili urinu.

  Određivanje nivoa noradrenalina u plazmi omogućava dijagnostikovanje pacijenata sa ortostatskom hipotenzijom (pad krvnog pritiska kada osoba zauzme uspravan položaj). Ukoliko postoji poremećaj na nivou simpatičkog nervnog sistema izostaje povećanje noradrenalina u stojećem položaju koje se javlja u normalnim uslovima.

  Određivanje metabolita noradrenalina u plazmi, urinu i likvoru je od velikog značaja psihijatrima pri dijagnostikovanju depresije i uvođenju terapije tricikličnim antidepresivima. Nedostatak norepinefrina na kritičnim sinapsama dovodi do cikličnih urgentnih depresija kod pacijenta sa afektivnim poremećajima.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Noradrenalin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije kateholamina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti kateholamina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp 851-894, 2012.
  2. Lenders, J.W.M. et al. Guidelines on Pheochromocytoma and Paraganglioma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2014; 99(6):1915–1942.
  3. Boomsma F, Alberts G, van Eijk L, Man in 't Veld AJ, Schalekamp MA. Optimal collection and storage conditions for catecholamine measurements in human plasma and urine. Clin Chem 1993; 39(12):2503-2508.
  4. Sheps SG, Jiang NS, Klee GG, van Heerden JA. Recent developments in the diagnosis and treatment of pheochromocytoma. Mayo Clin Proc. 1990 Jan; 65(1):88-95. 
  5. D'Alesandro MM, Reed HL, Robertson R, et al. Simplified method of collecting and processing whole blood for quantitation of plasma catecholamines. Lab Med. 1990; 26-29.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.