Normetanefrin free

Normetanefrin free

 • Normetanefrin free
Cena u privatnim laboratorijama za Normetanefrin free je od 2750 - 4800 din.
 • O analizi

  Metanefrini (metanefrin i normetanefrin) su metaboliti kateholamina adrenalina (epinefrina) i noradrenalina (noradrenalina) hormona srži nadbubrežne žlezde. Određivanje koncentracije metanefrina u krvi se koristi za postavljanje dijagnoze tumora koji luče kateholamine: feohromocitoma i paraganglioma. Određivanje metanefrina je test izbora za dijagnostikovanje tumora koji produkuju kateholamine.

 • Uzorak

  Plazma i 24h urin.

 • Kada se ispituje?

  Kateholamini i njihovi metaboliti se određuju kao pomoć pri postavljanju dijagnoze feohromocitoma i paraganglioma. Određivanje metanefrina je test izbora za dijagnostikovanje tumora koji produkuju kateholamine.

 • Priprema

  Krv vaditi nakon perioda noćnog gladovanja.

  Pacijenti koji su na terapiji metildopom i lekovima na bazi epinefrina (lekovi za sinuse, kašalj, kapi za nos, bronhodilatatori) ne bi trebalo da uzmu terapiju pre vađenja krvi, ali tek nakon konsultacija sa lekarom.

  Krv treba vaditi pacijentu nakon perioda mirovanja od minimum 30 minuta.

  Pre sakupljanja urina, uzeti uputstvo za sakupljanje 24h urina u laboratoriji.

 • Detaljan opis

  Kateholamini predstavljaju grupu sličnih hormona koji se otpuštaju u krvotok kao odgovor na fizički ili emocionalni stres. Najznačajniji kateholamini su: epinefrin (adrenalin), norepinefrin (noradrenalin) i dopamin.

  Kateholamini kontrolišu mnoge telesne funkcije:

  • fine mišićne pokrete, koordinaciju tela i ravnotežu,
  • memoriju, emocije i ponašanje,
  • metabolizam, glad, žeđ, temperaturu, reprodukciju i krvni pritisak.

  Glavno mesto sinteze kateholamina su mozak, hromafinske ćelije srži nadbubrežne žlezde i simpatički neuroni. Male količine su normalno prisutne u krvi i u urinu. Većina kateholamina koji se stvaraju u organizmu, fiziološki ili usled oboljenja, metabolički se inaktiviraju i zatim se njihovi metaboliti izlučuju putem urina.

  Metanefrini –metanefrin i normetanefrin predstavljaju metabolite epinefrina i norepinefrina. Epinefrin se metaboliše do metanefrina i vanilmandelične kiseline (VMA), a norepinefrin do normetanefrina i vanilmandelične kiseline (VMA).

  Kateholamini i njihovi metaboliti normalno u krvi pokazuju male fluktuacije, a koncentracija im raste za vreme stresnih situacija. Međutim, retki adrenalni tumori kao što je feohromocitom i retki ekstra-adrenalni tumori, paragangliomi, mogu produkovati velike količine ovih hormona. Ovo može dovesti do perzistentnih epizoda hipertenzije koja može dovesti do upornih glavobolja.

  Drugi simptomi uključuju:

  • palpitacije
  • znojenje
  • nauzeju
  • anksioznost
  • peckanje na šakama i stopalima.

  Feohromocitomi i paragangliomi su retki i benigni tumori, međutim ukoliko se ne leče simptomi oboljenja se mogu pogoršati i mogu dovesti do:

  • oštećenja bubrega,
  • srčanog oboljenja,
  • rizika od razvoja moždanog ili srčanog udara.

  Preporučuje se određivanje koncentracije metanefrina u plazmi ili u urinu da bi se postavila diferencijalna dijagnoza feohromocitoma ili paraganglioma. Indikacije za određivanje koncentracije metanefrina u plazmi i urinu, posebno kod osoba mlađih od 40 godina su:

  • hipertenzija koja ne reaguje na terapiju
  • uporne glavobolje
  • znojenje
  • često povećana temperatura
  • ubrzan rad srca
  • tremor

  S obzirom na to da se kateholamini brzo metabolišu i da im se menja koncentracija u toku dana, preporučuje se i određivanje metanefrina u 24h urinu, čime se mogu detektovati one promene u koncentraciji koje se ne bi videle u krvi.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Normetanefrin free?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije metanefrina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti metanefrina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp 851-894, 2012.
  2. Lenders, J.W.M. et al. Guidelines on Pheochromocytoma and Paraganglioma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2014; 99(6):1915–1942.
  3. Metanephrines, Fractioned, Free, Plasma. Mayo Medical Laboratories. Available online at https://www.mayomedicallaboratories.com/test-catalog.org/show/PMET. Accessed on 07/05/19.
  4. Boomsma F, Alberts G, van Eijk L, Man in 't Veld AJ, Schalekamp MA. Optimal collection and storage conditions for catecholamine measurements in human plasma and urine. Clin Chem 1993; 39(12):2503-2508.
  5. Sheps SG, Jiang NS, Klee GG, van Heerden JA. Recent developments in the diagnosis and treatment of pheochromocytoma. Mayo Clin Proc. 1990 Jan; 65(1):88-95. 
  6. D'Alesandro MM, Reed HL, Robertson R, et al. Simplified method of collecting and processing whole blood for quantitation of plasma catecholamines. Lab Med. 1990; 26-29.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.