OGTT - Test opterećenja glukozom (oralni glukoza tolerans test)

OGTT - Test opterećenja glukozom (oralni glukoza tolerans test)

 • OGTT
Cena u privatnim laboratorijama za OGTT - Test opterećenja glukozom (oralni glukoza tolerans test) je od 600 - 3600 din.
 • O analizi

  Oralni test tolerancije na glukozu služi kao smernica za postavljanje dijagnoze predijabetesa i dijabetesa, pored koncentracije glukoze našte i koncentracije glikohemoglobina (HbA1c). Ovim testom se određuje koncentracija glukoze u krvi, nakon što se popije tačno određena količina glukoze. Značajan je u slučajevima kada dijagnoza dijabetesa nije jasna (glukoza našte <7,0 mmol/L ili dobijeni različiti rezultati u dva određivanja).

 • Uzorak

  Uzorak seruma, plazme ili pune krvi.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja dijagnoze dijabetesa i predijabetesa, kod trudnica.

 • Priprema

  Potrebno je ispoštovati sledeća pravila pri izvođenju OGTT:

  • vaditi krv ujutru posle 10-14 sati gladovanja
  • tri dana pre izvođenja testa pacijent treba da uzima hranu bogatu ugljenim hidratima (najmanje 150g dnevno)
  • četiri dana pre izvođenja testa pacijent ne sme da pije lekove (u dogovoru sa lekarom) koji utiču na metabolizam glukoze
  • trideset minuta pre izvođenja testa pacijent treba da miruje.
  • u toku trajanja testa pacijent treba da miruje, ne sme da jede, ni da puši

 • Detaljan opis

  Oralni test tolerancije na glukozu, glukoza-tolerans test ili oralni test opterećenja glukozom (OGTT) je funkcionalni test koji se koristi za postavljanje dijagnoze dijabetesa u slučaju da se vrednosti glukoze u krvi (pre izvođenja testa) kreću u rasponu od 6,0 - 6,9 mmol/L ili ako se u dva navrata dobiju nekonzistentni rezultati. Prema preporuci Svetske zdravstvene organizacije (SZO) nivo glukoze u plazmi našte iznad 7,0 mmol/L, dobijen u dva navrata uz kliničke i amnestičke podatke, sam za sebe je dovoljan za dijagnozu dijabetesa, mada je prema najnovijim preporukama SZO i ADA (engl. American Diabetes Association) preporučeno određivanje i koncentracije HbA1c za potvrdu dijagnoze dijabetesa.

  izvođenje testa:

  Pacijentu se krv vadi našte, zatim popije 75 g glukoze rastvorene u 250-300 ml vode (deca 1,75g glukoze/kg telesne težine, a najviše 75 g), zatim se krv uzima nakon 120 minuta od unošenja glukoze i u oba uzorka se određuje koncentracija glukoze. Na početku testa se može uzeti i uzorak urina za analizu glukoze i ketonskih tela i pozitivni rezultati su kontraindikacija za izvođenje testa.

  Pacijentu se krv vadi našte, zatim popije 75 g glukoze rastvorene u 250-300 ml vode (deca 1,75g glukoze/kg telesne težine, a najviše 75 g), zatim se krv uzima nakon 120 minuta od unošenja glukoze i u oba uzorka se određuje koncentracija glukoze. Na početku testa se može uzeti i uzorak urina za analizu glukoze i ketonskih tela i pozitivni rezultati su kontraindikacija za izvođenje testa.

  Smernice za dijagnostifikovanje dijabetesa su:

  postavljanje dijagnoze dijabetesa i predijabetesnih stanja
  postavljanje dijagnoze dijabetesa i predijabetesnih stanja

  Kada se jednom postavi dijagnoza dijabetesa, dalje izvođenje OGTT nije od koristi za praćenje toka bolesti. Međutim, kod pacijenata sa intolerancijom na glukozu, test treba ponavljati nakon 1-2 godine.

  OGTT se koristi i prilikom postavljanja dijagnoze gestacijskog dijabetesa. ADA i Međunarodna grupa sa različitim predstavnicima za dijabetes i akušerstvo (IADPSG -International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) 2018. godine su dali nove preporuke za dijagnozu dijabetesa u trudnoći i to putem jedne od dve strategije:

  1. Sa 75 g glukoze našte, nakon 8h noćnog gladovanja
   • Uraditi OGTT sa 75 g glukoze, sa merenjem glukoze nakon 1 sat i 2 sata od unošenja glukoze u 24-28 nedelji trudnoće, kod žena bez ranije postavljene dijagnoze gestacijskog dijabetesa
   • Dijagnoza gestacijskog dijabetesa se postavlja ukoliko je bar jedna vrednost glukoze veća ili jednaka od navedenih vrednosti:
   • glukoza našte: ≥5,1 mmol/L
   • glukoza nakon 1 sata: ≥ 10,0 mmol/L
   • glukoza nakon 2 sata: ≥ 8,5 mmol/L
  2. Skrining sa 50 g glukoze (slučajni uzorak bilo kada tokom dana, bez gladovanja)
   • Odrediti koncentraciju glukoze kod trudnice u 24-28 nedelji trudnoće, nakon 1h od uzimanja 50 g glukoze.
   • Ako je vrednost veća od 7,8 mmol/L uraditi i definitivan OGTT test našte sa 100 g glukoze.
   • Dijagnoza GDM se utvrđuje ako je bar JEDNA od četiri koncentracije glukoze određene našte, nakon 1h, 2h, 3h od uzimanja 100g glukoze veća od vrednosti prikazane u tabeli:

  ogtt vreme uzorkovanja

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  OGTT - Test opterećenja glukozom (oralni glukoza tolerans test)?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, pp. 786-787, 2012.
  2. Spasić S, Jelić-Ivanović Z, Spasojević-Kalimanovska V. Medicinska biohemija, udžbenik, Farmaceutski fakultet, Beograd, 2018.
  3. Ministarstvo zdravlja R.Srbije, Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostifikovanje i lečenje diabetes mellitus-a, Beograd, 2012.
  4. Ryden L et al. ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. European Heart Journal (2013) 34, 3035–3087.
  5. American Diabetes Association. 2. Classification and diagnosis of diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes 2018. Diabetes Care 2018;41(Suppl. 1):S13–S27.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.