PAPP-A - Plazma protein A povezan sa trudnoćom

PAPP-A - Plazma protein A povezan sa trudnoćom

 • PAPP-A
Cena u privatnim laboratorijama za PAPP-A - Plazma protein A povezan sa trudnoćom je od 800 - 1650 din.
 • O analizi

  Test se koristi u skriningu na hromozomopatije fetusa u prvom trimestru trudnoće, ali i za otkrivanje i praćenje rizičnih trudnoća.

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  PAPP-A test služi kao jedan od parametara u prenatalnom skriningu u prvom trimestru trudnoće, kada se rezultati testa matematički obrađuju i na osnovu verovatnoće definiše mogućnost da se kod ploda u razvoju pojave neke od najčešćih genetskih abnormalnosti poput Daunovog, Edvardsovog ili Pataovog sindroma. Vrednosti PAPP-A koje se dobiju i konačan rezultat testa ne smatraju se dijagnostičkim, ali imaju potencijal za usmeravanje na detaljnije preglede za definitivnu dijagnostiku genetskih poremećaja u trudnoći povezanih sa hromozomskim abnormalnostima. Pošto vrednost PAPP-A korelira sa pravilnim razvojem postelijce, svaka promena može ukazati na potencijalne rizike u trudnoći i nepovoljne konačne ishode, pa se zato u svrhe otkrivanja rizičnih trudnoća može zajedno sa drugim parametrima i imidžing tehnikama koristiti i PAPP-A.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Plazma protein A povezan sa trudnoćom je cink glikoprotein koji sekretuju ćelije trofoblasta (sincitiotrofoblastne ćelije) već u prvim danima razvoja posteljice (placente). To je IGF – vezujući protein peptidaza, što znači da aktivira faktore rasta i upravo se uloga PAPP-A ogleda u tome da sprečava imunitet majke da prepozna bebu kao strano telo, da podstiče mineralizaciju matriksa placente i njenu vaskularizaciju (IGF - proteini (faktori rasta) bitni su za implantaciju ploda, trofoblastnu invaziju i rast posteljice). Tokom razvoja normalne trudnoće, kako se razvija posteljica i raste, tako rastu i vrednosti PAPP-A sve do samog porođaja. Vrednosti u serumu majke se uvećavaju duplo na svaka tri dana tokom trudnoće i koreliraju sa pravilnim rastom ploda. PAPP-A je dodatno prisutan u folikularnoj tečnosti, ćelijama žutog tela ali i u tubama negravidnih žena, kao i u semenoj tečnosti kod muškaraca samo u znatno manjim koncentracijama. Niske vrednosti PAPP-A odnose se na defekte u strukturi posteljice, a to je najčešće i uzrok loše fetomaternalne cirkulacije i vodi ka spontanim pobačajima ili prevremenim porođajima. Takođe, snižene vrednosti u odnosu na prosek (1 MoM ( MoM = umnožak medijane, statistički parametar za definisanje verovatnoće događaja)) sreću se kod najčešćih hromozomskih poremećaja ploda poput Daunovog sindroma ili Edvardsovog sindroma. Kod trudnica sa gestacionim dijabetesom, ali normalnom trudnoćom, vrednosti PAPP-A su niže i do 25 procenata u odnosu na prosek i one se kao takve moraju dodatno pratiti. U poslednje vreme rađene su studije o povezanosti vrednosti PAPP-A i kardiovaskularnog rizika.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  PAPP-A - Plazma protein A povezan sa trudnoćom?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Vrednosti PAPP-A zavise od upotrebljene metode i ne može se porediti rezultat iz različitih test procedura. Preporučuje se tumačenje rezultata prema referentnim vrednostima uspostavljenim u samoj laboratoriji definisanim u populaciji koja gravitira toj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Mithil Patil, T. M. Panchanadikar, Girija Wagh: Variation of Papp-A Level in the First Trimester of Pregnancy and Its Clinical Outcome, J Obstet Gynaecol India. 2014 Apr; 64(2): 116–119.Published online 2013 Dec 1. doi: 10.1007/-4PMCID: PMC3984652 PMID: 24757339 Original Article
  2. Gagnon A & Wilson RD. (2008). Obstetrical complications associated with abnormal maternal serum markers analytes. J Obstet Gynaecol Can , 30, 918-932. PMID: 19038077 DOI.
  3. Kristensen T, Oxvig C, Sand O, Møller NP & Sottrup-Jensen L. (1994). Amino acid sequence of human pregnancy-associated plasma protein-A derived from cloned cDNA. Biochemistry , 33, 1592-8. PMID: 7508748.
  4. Haaning J, Oxvig C, Overgaard MT, Ebbesen P, Kristensen T & Sottrup-Jensen L. (1996). Complete cDNA sequence of the preproform of human pregnancy-associated plasma protein-A. Evidence for expression in the brain and induction by cAMP. Eur. J. Biochem. , 237, 159-63. PMID: 8620868
  5. Overgaard MT, Sorensen ES, Stachowiak D, Boldt HB, Kristensen L, Sottrup-Jensen L & Oxvig C. (2003). Complex of pregnancy-associated plasma protein-A and the proform of eosinophil major basic protein. Disulfide structure and carbohydrate attachment. J. Biol. Chem. , 278, 2106-17. PMID: 12421832DOI.
  6. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  7. Yaron Y, Heifetz S, Ochshorn Y, Lehavi O, Orr‐Urtreger A. Decreased first trimester PAPP‐A is a predictor of adverse pregnancy outcome. Prenatal Diagn. 2002 ;22(9):778-82.
  8. https://labtestsonline.org/tests/first-trimester-screening.
  9. Proctor LK, Toal M, Keating S, Chitayat D, Okun N, Windrim Rcet al. Placental size and the prediction of severe early‐onset intrauterine growth restriction in women with low pregnancy‐associated plasma protein‐A.Ultrasound Obstet Gynecol 2009 1;34(3):274-82
  10. Spencer K, Cowans NJ, Molina F, Kagan KO, Nicolaides KH. First‐trimester ultrasound and biochemical markers of aneuploidy and the prediction of preterm or early preterm delivery.UltrasoundObstet Gynecol2008 ;31(2):147-52.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.