PTH - Paratiroidni hormon

PTH - Paratiroidni hormon

 • PTH
Cena u privatnim laboratorijama za PTH - Paratiroidni hormon je od 790 - 1350 din.
 • O analizi

  Paratiroidni hormon (PTH) luče paratiroidne žlezde i njegova funkcija je održavanje homeostaze kalcijuma, fosfata i vitamina D. PTH povećava koncentraciju kalcijuma i vitamina D, a snižava koncentraciju fosfata. Ovaj test se koristi za kvantitativno određivanje paratiroidnog hormona u humanom serumu i plazmi u cilju postavljanja diferencijalne dijagnoze hiperkalcijemije i hipokalcijemije, u dijagnozi hipoparatiroidizma, kao i za razlikovanje primarnog, sekundarnog i tercijarnog hiperparatiroidizma.

 • Uzorak

  Određivanje se vrši u uzorku seruma ili EDTA plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kada je potrebna diferencijalna dijagnoza hiper ili hipokalcemije, procena funkcije paratiroidne žlezde kod bubrežnih bolesnika, kao i kod procene funkcije paratiroidne žlezde kod pacijenata sa oboljenjima vezanim za koštani sistem i poremećaje elektrolita.

  Rezultate određivanja koncentracija PTH i kalcijuma treba analizirati zajedno. Ako su koncentracije oba parametra u referentnom opsegu to znači da sistem homeostaze kalcijuma pravilno funkcioniše.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Paratiroidni hormon (PTH) se sintetiše u paratiroidnim žlezdama i izlučuje u krvotok. Neaktivan PTH se sastoji od jednog polipeptidnog lanca koji sadrži 84 aminokiseline i ima molekulsku težinu od oko 9500 daltona.

  Biološki aktivni N-terminalni fragment ima poluživot od samo 4 minuta pre nego što se eliminiše preko bubrega i jetre.

  Određivanje koncentracije intaktnog paratiroidnog hormona omogućava direktno utvrđivanje sekretorne aktivnosti paratiroidnih žlezda.

  Sekrecija PTH je inhibirana visokim koncentracijama kalcijuma, odnosno potencirana niskim nivoom koncentracije kalcijuma. Ovaj hormon deluje na tri načina kako bi se povećao nivo kalcijuma u ​​krvi:

  • PTH promoviše mobilizaciju kalcijuma iz kostiju u krvotok tako što stimuliše aktivnost osteoklasta.
  • Stimuliše bubrege da sintetišu aktivni oblik 1,25-dihidroksivitamina D, tako što aktiviraju enzim koji katalizuje hidroksilaciju na poziciji 25 u 1-OH-vit.D, što zauzvrat povećava apsorpciju kalcijuma i fosfata iz hrane u crevima.
  • Deluje na bubrege tako što potencira transcelularnu reapsorpciju kalcijuma iz bubrežnih tubula čime se smanjuje izlučivanje kalcijuma urinom a podstiče izlučivanje fosfora.

  Kako nivoi kalcijuma počinju da se povećavaju u krvi, koncentracija PTH se smanjuje.

  Održavanje konstantne koncentracije kalcijuma u ​​krvi obezbeđeno je interakcijom PTH i hormona kalcitonina, koji snižava koncentraciju kalcijuma.

  Poremećaji paratiroidne žlezde dovode do povišenog ili sniženog nivoa kalcijuma u ​​krvi (hiperkalcemija ili hipokalcemija) izazvanog promenom lučenja PTH. Otkrivanje smanjene funkcije paratiroidnih žlezda (hipoparatiroidizma) zahteva upotrebu visoko osetljivog testa kako bi se mogle određivati niske koncentracije PTH.

  Hiperfunkcija paratiroidnih žlezda rezultira povećanim lučenjem PTH (hiperparatiroidizam). Primarni uzroci su adenomi paratiroidnih žlezda. U sekundarnom hiperparatiroidizmu nivo kalcijuma u ​​krvi je nizak kao rezultat drugih patoloških stanja (npr. nedostatak vitamina D).

  Intraoperativno određivanje PTH, tokom operacije adenoma paratiroidnih žlezda, omogućava hirurgu da proceni kompletnost resekcije na osnovu brzog pada nivoa PTH.

  U sledećoj tabeli su prikazane kombinacije nalaza koncentracija kalcijuma i PTH koje se mogu sresti u kliničkoj praksi:

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  PTH - Paratiroidni hormon?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracija PTH je najviša tokom spavanja a najniža tokom sredine jutra do kasnog popodneva, u periodu kada se većina uzoraka uzorkuje. Može doći do sezonskih promena u koncentraciji PTH zbog inverzne veze sa vitaminom D.

  Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima, kliničkom slikom pacijenta i istorijom bolesti.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 1733-1801.
  2. www.labtestsonline.org.
  3. ADVIA Centaur and ADVIA Centaur XP Systems, SIEMENS, 10629881_EN Rev. K, 2011-07
  4. Parathyroid hormone (parathormone, parathyrin) - PTH, intact, COBAS, ROCHE, 2007-03, V 12 English
  5. Marx SJ. Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. New England Journal of Medicine2000;343:1863–1875.
  6. Friedman PA. Mechanisms of renal calcium transport. ExpNephrol 2000; 8(6):343–350.
  7. Casez JP, Pfammatter R, et al. Diagnostic approach to hypercalcemia: relevance of parathyroid hormone andparathyroid hormone-related protein measurements. Euro Jour of Int Med 2001;12(4):344–349.
  8. Johnson LR, Doherty G, et al. Evaluation of the performance and clinical impact of a rapid intraoperativeparathyroid hormone assay in conjunction with preoperative imaging and concise parathyroidectomy. ClinChem 2001;47:919–925.
  9. Bilezikian JP, Silverberg SJ. Parathyroid hormone. Does it have a role in the pathogenesis of osteoporosis?Clin Lab Med 2000, 20(3):559–567.
  10. Morley P, Whitfield JF, Willick GE. Parathyroid hormone: an anabolic treatment for osteoporosis. CurrentPharmaceutical Design 2001, 7(8):671–687.
  11. Reagent Water Technical Bulletin. Siemens Healthcare Diagnostics, 107060.
  12. Glendenning P, Laffer LLA, Weber HK, Musk AA, Vasikaran SD. Parathyroid Hormone is More Stable inEDTA Plasma Than in Serum. Clin Chem. 2002;48:766–767.
  13. Teal TK, Wood JL, Stevens PE, Lamb EJ. Stability of Bio-Intact (1-84) Parathyroid Hormone ex Vivo inSerum and EDTA Plasma from Hemodialysis Patients. Clin Chem. 2004;50:1713–1714.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.