PCT Prokalcitonin (marker sistemske infekcije i sepse)

PCT Prokalcitonin (marker sistemske infekcije i sepse)

 • PCT
Cena u privatnim laboratorijama za PCT Prokalcitonin (marker sistemske infekcije i sepse) je od 1190 - 5023 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje koncentracije prokalcitonina u humanom serumu ili plazmi. Služi kao pomoć u detekciji visokih nivoa PCT koji se često javljaju kao odgovor na bakterijske infekcije ali i kao odgovor na povrede tkiva. Nivo prokalcitonina u krvi može se značajno povećati kod sistemskih bakterijskih infekcija i sepse.

 • Uzorak

  Određivanje se vrši u serumu i plazmi (antikoagulansi: Li-heparin i K3-EDTA plazma).

 • Kada se ispituje?

  Kod sumnje na sistemsku infekciju ili sepsu, u bakterijskim infekcijama, dok se čeka nalaz hemokulture (mikrobiološki test sa antibiogramom), da bi se što pre primenila preliminarna antibiotska terapija širokog spektra a zatim i za praćenje efikasnosti lečenja određenim antibiotikom.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Prokalcitonin (PCT) je prohormon koji se sastoji iz 116 aminokiselina i poseduje molekulsku težinu od oko 12,7 kD. PCT se sekretuje od strane neuroendokrinih ćelija (C-ćelija tiroidne žlezde (primarno), plućnog i pankreasnog tkiva) nakon čega prolazi kroz proteolizu da bi se dobio hormon kalcitonin. Kalcitonin je hormon koji učestvuje u održavanju homeostaze kalcijuma. Krv zdravih osoba sadrži samo niske nivoe PCT, ispod 0,1 ng/mL.

  Međutim, u teškim oblicima bakterijskih infekcija i sepse, nivo PCT u krvi se povećava iznad 2 ng/mL, a ponekad i iznad 500 ng/mL. PCT koji se nalazi kod pacijenata sa sepsom sastoji se samo od 114 aminokiselina bez N-terminalnog dipeptida Ala-Pro.

  Povećani nivoi PCT-a se često nalaze kod pacijenata koji pate od bakterijske sepse, posebno teške sepse i septičkog šoka. PCT se smatra prognostičkim markerom koji omogućava predviđanje ishoda kod pacijenata sa sepsom. Utvrđeno je da su nivoi PCT u korelaciji sa težinom infekcija. U akutnom pankreatitisu je utvrđeno da je PCT pouzdan pokazatelj ozbiljnosti i glavnih komplikacija.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  PCT Prokalcitonin (marker sistemske infekcije i sepse)?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije prokalcitonina određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti koncentracije prokalcitonina je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima, kliničkom slikom pacijenta i istorijom bolesti.

  Veoma visok nivo prokalcitonina se može videti kod medularnog karcinoma štitne žlezde, ali se test ne koristi za dijagnozu ili praćenje ovog stanja.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO, Elsevier Saunders, 2012, pp 509-564.
  2. www.labtestsonline.org (article was last reviewed on April 10, 2017. This article was last modified on March 8, 2018).
  3. Elecsys BRAHMS PCT, COBAS®, Roche 05137632001V1
  4. ADVIA Centaur and ADVIA Centaur XP Systems, SIEMENS, Procalcitonin, 10629885_EN Rev. C, 2011-07
  5. Gendrel D, Bohuon C. Procalcitonin as a marker of bacterial infection. Pediatr Infect Dis J 2000;19:679-688.
  6. Becker KL, Nylén ES, White JC, Müller B, Snider RH. Procalcitonin and the Calcitonin Gene Family of Peptides in Inflammation, Infection, and Sepsis: A Journey from Calcitonin Back to Its Precursors. J Clin Endocrinol Metab 2004;89(4):1512-1525.
  7. Müller B, White JC, Nylén ES, Snider RH, Becker KL, Habener JF. Ubiquitous Expression of the Calcitonin-I Gene in Multiple Tissues in Response to Sepsis. J Clin Endocrinol Metab 2001;86(1):396-404.
  8. Weglöhner W, Struck J, Fischer-Schulz C, Morgenthaler NG, Otto A, Bohuon C, Bergmann A. Isolation and characterization of serum procalcitonin from patients with sepsis. Peptides 2001;22:2099-2103.

Jelena Kotur Stevuljević, Dr sc., redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu

Rođena 1969. godine u Smederevu. Diplomirala, a kasnije odbranila magistarski i doktorski rad na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti medicinske biohemije. Na Katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta je zaposlena od 1996, a od 2018. i kao redovni profesor. Dobitnik je brojnih stipendija i nagrada, a 2020. godine se našla na listi 2% najuticajnijih naučnika u svetu baziranoj na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina koju je objavio Univerzitet Stanford.
 Centralna tema njenih istraživanja je razvoj analitike za kvantifikaciju oksidativnog stresa u biološkim tečnostima. Recezent svih tekstova na ovim stranicama.