Rubella IgG aviditet

Rubella IgG aviditet

Cena u privatnim laboratorijama za Rubella IgG aviditet je od 2400 - 4050 din.
 • O analizi

  Rubella (rubeola) virus prouzrokuje infekciju blagih simptoma kao što su temperatura i makulopapularna crvenila kože, koje traju 2-3 dana i obično od nje oboljevaju deca. Test se koristi za određivanje aviditeta IgG antitela na virus rubeole. Antitelo aviditet predstavlja prosečnu jačinu vezivanja antigena i antitela i vremenom raste. Ovo je takođe poznato i kao starenje imunskog odgovora. Kako imunski odgovor stari, tako se antitela sa niskim aviditetom zamenjuju antitelima sa visokim aviditetom.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod razlikovanja skorašnje od davne infekcije Rubella virusom, posebno kod trudnica.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Rubella (rubeola) virus je prvi put opisan u 18. veku od strane nemačkih lekara, pa je bio poznat pod nazivom “nemačke boginje”. Prouzrokuje infekciju blagih simptoma kao što su temperatura i makulopapularna crvenila kože, koja traju 2-3 dana i obično od nje oboljevaju deca. Virus se lako širi, prenosi se između zaraženih osoba kašljanjem i kijanjem i može se sprečiti primanjem vakcine.

  Nekoliko dana nakon pojave simptoma u krvi obolelog se mogu naći pozitivna IgM antitela na virus rubeole. Najbolje je uraditi testiranje nakon 5 dana, jer su tad u 90% slučajeva IgM antitela pozitivna. Međutim, nijedan test nije 100% specifičan i mnoga druga stanja mogu dovesti do pojave lažno pozitivnih IgM antitela. Stoga je jako bitno napraviti razliku između IgM reaktivnosti koja je izazvana primarnom rubeola infekcijom od IgM aktivnosti prouzrokovane ukrštenom rekativnošću sa drugim antigenima. Nakon pojave IgM antitela, u krvi obolelog se pojavljuju IgG antitela niskog aviditeta. Zbog toga merenje rubeola IgG antitelo aviditeta omogućuje razlikovanje skorašnje od davne infekcije rubeola virusom.

  Antitelo aviditet predstavlja prosečnu jačinu vezivanja antigena i antitela i vremenom raste. Ovo je takođe poznato i kao starenje imunskog odgovora. Kako imunski odgovor stari, tako se antitela sa niskim aviditetom zamenjuju antitelima sa visokim aviditetom.

  U akutnoj rubeola virusnoj infekciji, IgG antitela niskog aviditeta su prisutna tri meseca nakon pojave IgG rubeola antitela. Prisustvo IgG antitela visokog aviditeta nakon tri meseca ukazuje na davnu infekciju.

  Rubella IgG test aviditeta se posebno koristi za potvrdu akutne infekcije rubeolom kod trudnica. Primarna infekcija rubeolom u toku prvog trimestra trudnoće donosi rizik od toga da fetus dobije kongenitalni rubeola sindrom (engl. congenital rubella syndrome, CRS). Reinfekcija rubeola virusom u toku trudnoće nosi značajno niži rizik od pojave CRS, stoga je ovo razlikovanje primarne od prošle rubeola infekcije od izuzetnog značaja za tretman pacijenta.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Rubella IgG aviditet?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Aviditet IgG antitela određen testovima različitih proizvođača može varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti aviditeta IgG antitela je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Pri interpretaciji rezultata potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

  • datum pojave simptoma,
  • da li je pacijent skoro putovao,
  • da li je imao kontakt sa osobama zaraženim rubeola virusom,
  • trudnoća.

   Literatura
  1. Public Health Agency of Canada, Rubella IgG avidity test, 2008.
  2. Centers for Desease Control and Prevention, Serologic Testing for Rubella and CRS in Low Prevalence Setting, Sept.2017

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.