SHBG - Seks-hormon vezujući globulin

SHBG - Seks-hormon vezujući globulin

 • SHBG
Cena u privatnim laboratorijama za SHBG - Seks-hormon vezujući globulin je od 770 - 1400 din.
 • O analizi

  Ovaj imunoesej se koristi za kvantifikaciju SHBG-a, čije su vrednosti značajne u poremećajima kao što su hirzutizam, akne, sindrom policističnih jajnika, Kushing-ov sindrom, akromegalija, hipotiroidizam i hiperprolaktinemija.

 • Uzorak

  Serum. Li-heparin plazma

 • Kada se ispituje?

  Koncentracije ovog parametra su poremećene kod velikog broja oboljenja, među kojima su: hipertiroidizam, hipergonadizam, androgena neosetljivost i hepatična ciroza. Zatim u stanjima kao što su: hiperprolaktinemija, sindromi sa prekomernom aktivnošću androgenih hormona. Na koncentraciju utiču i neki lekovi: antikonvulzivi, lekovi za štitnu žlezdu, androgeni i estrogeni.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Seks-hormon vezujući globulin (SHBG ) je glikoprotein, sintetiše se u jetri, vezuje za sebe i transportuje testosterone i 5-dihidro testosterone visokim afinitetom, a estradiol nešto nižim afinitetom. Ovaj glikorpotein ima jedno vezujuće mesto za steroidne hormone, molekulske mase 80000-100000 Daltona, sastoji se iz dve subjedinice, koje su slične po veličini.

  SHBG je prisutan u višim koncentracijama kod žena, nego kod muškaraca, usled višeg odnosa estrogena i androgena kod žena. Iz istog razloga, SHBG nivoi mogu biti povišeni u kasnoj trudnoći ili nakon uzimanja estrogena. Unos androgena, pre svega testosterona i terapija lekovima kao što je danazol, povezuje se sa sniženim vrednostima SHBG-a.

  Testosteron se kroz cirkulaciju transportuje primarno vezan za SHBG, a zatim u određenom procentu vezan i za albumin i kortizol vezujući globulin (CBG). Kako varijacije u nivoima transportnog proteina utiču na koncentraciju cirkulišućeg tetosterona, SHBG nivoi se mere kao dodatak određivanju koncentracije ukupnog testosterona.

  Index slobodnih androgena (Free androgen index- FAI), koji se računa kao odnos testosterona i SHBG-a, se pokazao kao koristan indikator abnormalnosti androgenog statusa, u stanjima kao što je hirzutizam.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  SHBG - Seks-hormon vezujući globulin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije SHBG određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti SHBG je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva bolesti. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Bond A, Davis C. Sex hormone binding globulin in clinical perspective. Acta Obstet Gynecol Scand. 1987;66:255-62.
  2. Cheng CY, Musto NA, Gunsalus GL, Bardin CW. Demonstration of heavy and light protomers of human testosterone-estradiol-binding globulin. J. Steroid Biochem. 1983;19:1379-89.
  3. Cullberg G, Dovre PA, Lindstedt G, Steffensen K. On the use of plasma proteins as indicators of the metabolic effects of combined oral contraceptives. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1982;111:47-54.
  4. Cunningham SK, Laughlin T, Culliton M, McKenna TJ. The relationship between sex steroids and sexhormone-binding globulin in plasma in physiological and pathological conditions. Ann Clin Biochem. 1985;22:489-97.
  5. Cunningham SK, McKenna TJ. The usefulness of plasma SHBG and androgen measurements in the investigation and management of hirsutism. NEQAS Participant’s Meeting. Session Five, Cardiff 1988; 57-64.
  6. Dunn JF, Nisula BC, Rodbard D. Transport of steroid hormones: binding of 21 endogenous steroids to bothtestosterone-binding globulin and corticosteroid-binding globulin in human plasma. J Clin Endrocinol Metab. 1981;53:58-68.
  7. Ismail AAA, Astley P, Burr WA, et al. The role of testosterone measurements in the investigation of androgen disorders. Ann Clin Biochem. 1986;23:113-34.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.