T4 - Tiroksin

T4 - Tiroksin

 • T4
 • TT4
Cena u privatnim laboratorijama za T4 - Tiroksin je od 400 - 900 din.
 • O analizi

  Test za detekciju hipertiroidizma, detekciju primarnog i sekundarnog hipotiroidizma i praćenje TSH-supresivne terapije.

 • Uzorak

  Serum. EDTA, Li, Na heparin, citratna-plazma

 • Kada se ispituje?

  Zajedno sa ostalim parametrima koji govore o tiroidnom statusu (TSH, FT4, FT3, T3, Anti-TPO, Anti-TG) T4 se određuje kod postavljanja dijagnoze hipertiroidizma, diferencijacije primarnog i sekundarnog hipertiroidizma i indikovan je kod praćenja efikasnosti terapije egzogenim tiroksinom.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Tiroksin (3,5,3',5'-L-tetrajodtironin, T4) je hormon koji je sintetisan i sekretovan od strane tiroidne žlezde i igra bitnu ulogu u regulaciji metabolizma. T4 se sekretuje u cirkulaciju kao odgovor na sekreciju TSH. Sekrecija T4 je regulisana negativnom povratnom spregom u kojoj učestvuju štitna žlezda, hipotalamus i hipofiza.

  U cirkulaciji, 99,95% T4 je ireverzibilno vezano za proteine, u najvećem procentu za TBG (tiroksin vezujući globulin), a u manjoj meri za albumin i prealbumin. Nevezani T4 odnosno slobodni T4 predstavlja aktivnu formu hormona u cirkulaciji, dok vezani T4 predstavlja rezervu. Koncentracija TBG u toku života ne varira značajno, osim u stanjima kao što je trudnoća ili pod dejstvom nekih lekova kao što su glukokortikoidi, estrogeni, androgeni i anabolici kada su nivoi TBG promenjeni pa samim tim i vrednosti T4 ne oslikavaju stvarnu sliku tiroidnog statusa.

  Primarni poremećaj funkcije tiroidee rezultuje u niskim ili visokim vrednostima T4 ili T3 u cirkulaciji. Kako je sekrecija T4 direktno zavisna od TSH, onda i bilo koji poremećaj na nivou sprege hipotalamus -hipofiza - tiroidea dovodi do promena u koncentraciji hormona T4.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  T4 - Tiroksin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije T4 određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti T4 je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Chen IW, Sperling MI. Thyroxine. In: Kaplan LA, Pesce AJ, editors. Clinical chemistry: theory, analysis, and correlation. 2nd ed. St. Louis: CV Mosby, 1989. p.956–9.
  2. Fernandez-Ulloa M, Maxon HR. Thyroid. In: Kaplan LA, Pesce AJ, editors. Clinical chemistry: theory, analysis, and correlation. 2nd ed. St. Louis: CV Mosby, 1989. p.620–38.
  3. Watts NB, Keffer JH. Practical endocrine diagnosis. 3rd ed. Philadelphia: Lea and Febiger, 1982. p.1–27,77–96.
  4. Chattoraj SC, Watts NB. Endocrinology. In: Tietz NW, editor. Fundamentals of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders, 1987. p.584–92.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.