TG - Tireoglobulin

TG - Tireoglobulin

 • TG
 • Tg
Cena u privatnim laboratorijama za TG - Tireoglobulin je od 850 - 1300 din.
 • O analizi

  In vitro imunoesej za određivanje tiroglobulina u humanom serumu ili plazmi. Nivoi tiroglobulina služe za potvrdu bolesti tiroidne žlezde, kao i za praćenje oporavka nakon potpune ablacije štitnjače.

 • Uzorak

  Serum. Na, K-EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Pored poremećaja štitne žlezde koje karakterišu visoke vrednosti tiroglobulina, ispitivanje nivoa tiroglobulina je od ključnog značaja u stanjima kao što je Graves-ova bolet, Hashimoto sindrom, adenom štitne žlezde, subakutni tiroiditis, kancer tiroidee.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Tiroglobulin (Tg) je glikoprotein sa molekularnom težinom od oko 660 kD.

  Tg se u velikim količinama sintetizuje u tirocitima i otpušta u luminu tiroidnih folikula. Proizvodnja Tg je stimulisana TSH-om, deficijencijom intratiroidalnog joda i prisustvom imunoglobulina koji stimulišu štitnjaču.

  Tg ima odlučujuću ulogu u sintezi perifernih hormona štitnjače T3 i T4. Sadrži oko 130 ostataka tirozina, od kojih neki mogu biti jodinovani na monojodne i dijodne tirozine (MIT i DIT) u prisustvu TPO-a (tiroperoksidaza) i jodida. Sledeće kombinovanje MIT-a i DIT-a da se formiraju T3 i T4 takođe se odvija na Tg matrici sa uključivanjem TPO-a. Tokom Tg sinteze putem tirocita i prenosa Tg-a u folikule, male količine proteina mogu preći u krvotok. Shodno tome, male koncentracije Tg-a mogu se takođe naći u krvi osoba koje ne boluju od bolesti štitnjače.

  Povišene Tg koncentracije zabeležene su kod različitih stanja tiroidee kao što su Hašimotova bolest, Gravesova bolest, tiroidni adenom i tiroidni kancer. Određivanje Tg-a može biti od koristi za razlikovanje izmedju subakutnog tiroiditisa i lažne tireotoksičnosti. U slučajevima kongenitalnog hipotireodizma određivanje Tg se može koristiti za razlikovanje između potpunog odsustva štitne žlezde i tiroidne hipoplazije ili drugih patoloških stanja.

  Kod slučajeva sa urođenim hipotiroidizmom, određivanje Tg-a može se koristiti da se napravi razlika između totalnog odsustva štitne žlezde i tiroidne hipoplazije ili drugih patoloških stanja.

  Glavna primena Tg testiranja je postoperativno praćenje pacijenata sa diferencijalnim tiroidnim karcinomom (DTC). Kako je štitna žlezda jedini znani izvor Tg, serumski nivo Tg će pasti na jako nizak nivo ili nedetektabilni nivo nakon potpune ili skoro potpune tireodektomije i uspešne radiojodne ablacije rezidualnog tiroidnog tkiva. Kod pacijenata koji su podvrgnuti delimičnoj tireodektomiji Tg nivoi će i dalje biti merljivi u zavisnosti od toga koliko tkiva je ostalo nakon operacije. Merljivi nivoi Tg nakon kompletne tireodektomije su indikacija perzistentnog ili rekurentnog karcinoma tiroidee. Shodno tome značajni porast u nivoima Tg se interpretiraju kao znak povratka bolesti.

  Koristeći veoma osetljive Tg testove povišeni broj ''tireoglobulin-pozitivnih“ pacijenata se može primetiti, iako pacijenti ne pokazuju nikakvu kliničku sliku bolesti. Ovi pacijenti se ne mogu definisati kao pacijenti koji nemaju bolest i treba ih pratiti po važećim smernicama. Različite cut-off vrednosti su publikovane kako bi se napravila razlika između pacijenata čije se stanje prati i pacijenata sa rekurencijom bolesti kojima treba dalja dijagnoza i tretman. Alternativno, institucionalni cut-off nivoi mogu se ustanoviti kako bi se prilagodile prateće strategije ka lokalnoj populaciji pacijenata i tireoglobulin testova koji se koriste.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  TG - Tireoglobulin?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije TG određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti TG je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta. Većina testova koji su dostupni za određivanje TG je osetljiva na prisustvo Anti Tg antitela u krvi pacijenta, te proizvođači reagenasa preporučuju istovremeno određivanje TG i anti Tg antitela, kako bi se isključile interferencije od strane antitela i kako bi se olakšalo tumačenje kliničke slike pacijenta.

   Literatura
  1. Erali M, Bigelow RB, Meikle AW. ELISA for thyroglobulin in serum: recovery studies to evaluate autoantibody interference and reliability of thyroglobulin values. Clin Chem 1996;42(5):766-770.
  2. Malthiery Y, Lissitzky S. Primary structure of human thyroglobulin deduced from sequence of its 8448-base complementary DNA. Eur J Biochem 1987;165:491-498.
  3. Rüter A, Smeds S, Lennquist S. Value of Serum Thyroglobulin Measurement in Patients Operated on for Well Differentiated Thyroid Carcinoma. Eur J Surg 1998;164:665-671.
  4. Druetta L, Croizet K, Bornet H, Rousset B. Analyses of the molecular forms of serum thyroglobulin from patients with Graves’ disease, subacute thyroiditis or differentiated thyroid cancer by velocity sedimentation on sucrose gradient and Western blot. Eur J Endocrino 1998;139:498-507
  5. Pacini F, Pinchera A. Serum and tissue thyroglobulin measurement: Clinical applications in thyroid disease. Biochemie 1999;81:463-467.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.