TRAb - Antitela na TSH receptor

TRAb - Antitela na TSH receptor

 • ANTI-TSHR
Cena u privatnim laboratorijama za TRAb - Antitela na TSH receptor je od 1000 - 2500 din.
 • O analizi

  Ovaj imunoesej se koristi kao pomoćno sredstvo u postavljanju dijagnoze i praćenju toka terapije Graves-ove bolesti.

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  Kod praćenja terapije kod pacijenata koji imaju Gravesovu bolest i predviđanje poboljšanja, pruža značajnu pomoć pri donošenju odluke o daljem postupku lečenja. Nivo TRAb ima tendenciju opadanja tokom terapije antitiroidnim lekovima za Gravesovu bolest. Nizak nivo ili odsustvo TRAb nakon lečenja lekovima može da ukaže na remisiju bolesti, te se stoga može razmišljati o ukidanju terapije. Merenje TRAb je indikovano u toku poslednjeg trimestra trudnoće. Pošto su TRAb antitela klase IgG, ona prelaze kroz placentu te mogu izazvati neonatalno oboljenje tiroidne žlezde. Stoga je merenje TRAb u periodu trudnoće kod pacijentkinja koje imaju istoriju tiroidnog oboljenja važno za procenu rizika od tiroidnog oboljenja neonatusa.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  TSH receptori pripradaju familiji G-protein-vezujućih receptora sa 7 transmembranskih domena. Po strukturi su srodni receptorima za druge glikoproteinske hormone, kao što su LH i FSH. TSH receptor se sintetiše kao veliki prekursorski molekul (Mr 86.8; Hromozom14q 31.1) koji se deponuje u ćelijskoj membrani. Produkcija antitela na TSH receptore najverovatnije je genetskog porekla, ali može biti uzrokovana i faktorima životne sredine.

  Ovaj parametar se određuje kod detekcije ili isključivanja autoimunog hipertiroidizma i njegove diferencijacije od diseminovane autonomije tiroidne žlezde. Prisustvo TRAb ukazuje na to da poremećaj pre potiče od tirotoksikoze pacijenta autoimune etiologije, nego da se javlja zbog toksične nodularne guše. Pošto se cilj lečenja Gravesove bolesti razlikuje od načina lečenja drugih oblika tirotoksikoze, određivanje početnih TRAb je od očiglednog značaja.

  Detekcija TRAb u kliničkoj praksi vrši se pomoću testova druge generacije koji koriste tehniku obloženih ploča ili epruveta sa humanim ili svinjskim TSHR koji je imobilisan antitelima. Ovakvi testovi za inhibiciju vezivanja TSH određuju sposobnost serumskih TRAb da inhibiše vezivanje označenog TSH za imobilisani TSH receptor. Vrednost za osetljivost, kao i predvidljiva vrednost u sprovođenju lečenja Gravesove bolesti kod pacijenta ne zavisi od činjenice da li se u testu koristi humani rekombinant ili nativni svinjski TSH receptor. Kada je dostupno humano monoklonsko antitelo (M22) koje stimuliše tiroidnu žlezdu, može da se razvije sistem testa TRAb kod koga serumska autoantitela pacijenta inhibišu vezivanje označenog antitela koje stimuliše tiroidnu žlezdu (pre nego označeni TSH) za TSH receptor.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  TRAb - Antitela na TSH receptor?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije antitela na TSH receptore određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti antitela na TSH receptore je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Pfannenstiel P, Saller B. Schilddrüsenkrankheiten - Diagnose und Therapie, 2nd edition. Berliner Medizinische Verlagsanstalt. 1995;28-30,141,169-172,200-201.
  2. McIntosh RS, Asghar MS, Weetman AP. The antibody response in human autoimmune thyroid disease. Clin Sci 1997;92:529-541.
  3. Schott M, Seißler J, Scherbaum WA. Diagnostic testing for autoimmune thyroid diseases. J Lab Med 2006;34(4):254-257.
  4. Feldt-Rasmussen U. Analytical and clinical performance goals for testing autoantibodies to thyroperoxidase, thyroglobulin, and thyrotropin receptor. Clin Chem 1996;42(1):160-163.
  5. Rapoport B, Chazenbalk GD, Jaume JC, McLachlan SM. The thyrotropin (TSH) receptor: interaction with TSH and autoantibodies. Endocrine Reviews 1998;19(6):673-716
  6. Farid NR, Szkudlinski MW. Minireview: structural and functional evolution of the thyrotropin receptor. Endocrinology 2004;145(9):4048-4057.
  7. Okamoto Y, Tanigawa SI, Ishikawa K, Hamada N. TSH receptor antibody measurements and prediction of remission in Graves’ disease patients treated with minimum maintenance doses of antithyroid drugs. Endocr J 2006;53(4):467-472.
  8. Zöphel K, Wunderlich G, Kopprasch C, Koch R, Franke WG, Kotzerke J. Predictive value of thyrotropin receptor antibodies using the second generation TRAb human assay after radioiodine treatment in Graves’ disease. Nuklearmedizin 2003;42:63-70.
  9. Bolton J, Sanders J, Oda Y, Chapman C, Konno R, Furmaniak J, Rees Smith B. Measurement of thyroid-stimulating hormone receptor autoantibodies by ELISA. Clin Chem 1999;45:2285-2287.
  10. Costagliola S, Morgenthaler NG, Hoermann R, Badenhoop K, Struck J, Freitag D, Poertl S, Weglöhner W, Hollidt JM, Quadbeck B, Dumont JE, Schumm-Draeger PM, Bergmann A, Mann K, Vassart G,
  11. Kamijo K. TSH receptor antibody measurement in patients with various thyrotoxicosis and Hashimoto’s thyroiditis: a comparison of two two-step assays, coated plate ELISA using porcine
  12. Zöphel K, Wunderlich G. Predictive value of TSH receptor antibody measurement in Graves’ disease is independent on the TSH receptor (human or porcine) but depends on the generation of
  13. Sanders J, Evans M, Premawardhana LDKE, Depraetere H, Jeffreys J, Richards T, Furmaniak J, Rees Smith B. Human monoclonal thyroid stimulating autoantibody. Lancet 2003;362:126-128.
  14. Rees Smith B, Bolton J, Young S, Collyer A, Weeden A, Bradbury J, Weightman D, Perros P, Sanders J, Furmaniak J. A new assay for thyrotropin receptor autoantibodies. Thyroid 2004;14:830-835.
  15. Occupational Safety and Health Standards: bloodborne pathogens. (29 CFR Part 1910.1030). Fed. Register. July 1, 2001;17:260-273.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.