TSH - Tireostimulišući hormon

TSH - Tireostimulišući hormon

 • TSH
Cena u privatnim laboratorijama za TSH - Tireostimulišući hormon je od 400 - 900 din.
 • O analizi

  Test je u upotrebi za praćenje nivoa TSH u krvi, kako u dijagnostičke svrhe, tako i za praćenje toka bolesti i kontrolu terapije za tiroidnu žlezdu/hipofizu.

 • Uzorak

  Serum. LI-, Na-heparin /EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Sumnja na poremećaj rada tiroidne žlezde (usporen rad - hipotiroidizam, ubrzan rad - hipertiroidizam). Hipotireoza - najčešće je posledica hronične upale štitne žlezde, još poznata kao Hashimoto sindrom. Kod hipotireoze, inicijalno visoke vrednosti TSH vremenom opadaju, jer je štitna žlezda neosetljiva na delovanje TSH.

  Hipertireoza - najčešći uzorčnik je autoimuno oboljenje – Basedow disease, gde su vrednsoti TSH najčešće niske.

  Sumnja na disfunkciju rada hipofize.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Tireostimulišući hormon (TSH) je glikoprotein sa molekularnom težinom od oko 30.000 daltona i sačinjavaju ga dve subjedinice. β-subjedinica nosi TSH-specifičnu imunološku i biološku informaciju, a α-lanac nosi informacije specifične za vrstu (species-specifične) i ima identičan niz amino kiselina kao i α-lanci LH, FSH i hCG.

  TSH se formira u specifičnim bazofilnim ćelijama prednjeg režnja hipofize i sekretuje se cirkadijalno. Oslobađanje TSH od strane hipofize (tireotropnog hormona) čini osnovni regulatorni mehanizam za biološku aktivnost tiroidnih hormona. TSH ima stimulativnu aktivnost u svim fazama formiranja kao i sekrecije tiroidnih hormona; on takođe ima i proliferativni efekat.

  Utvrđivanje TSH služi kao inicijalni test u tiroidnoj dijagnostici. Čak i vrlo diskretne promene u koncentraciji slobodnih tiroidnih hormona dovode do mnogo većih suprotnih promena u nivou TSH . Prema tome, TSH je vrlo osetljiv i specifičan parametar za procenu tiroidne funkcije i posebno je pogodan za ranu detekciju ili isključivanje poremećaja u glavnom regulatornom lancu između hipotalamusa, hipofize i tiroidne žlezde.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  TSH - Tireostimulišući hormon?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije TSH određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti TSH je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva bolesti. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

  Vrednosti TSH variraju i u toku dana, a u toku terapije treba očekivati varijacije u vrednostima prilikom kontrolisanja, dok se homeostaza organizma ne uspostavi u tim uslovima.

   Literatura
  1. Wheeler MH, Lazarus JH. Diseases of the Thyroid. London, Glascow, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: Chapman and Hall Medical, 1994:109-115.
  2. Pfannenstiel P, Saller B. Schilddrüsenkrankheiten Diagnose und Therapie. Berliner Medizinische Verlagsanstalt GmbH 1995;2:43-54.
  3. Surks MI, Chopra IJ, Mariash CN, Nicoloff JT, Solomon DH. American Thyroid Association Guidelines for the Use of Laboratory Tests in Thyroid Disorders. JAMA 1990;263:1529-1532.
  4. Keffer JH. Preanalytical Considerations in Testing Thyroid Function. Clinical Chemistry 1996;42:1,125-135.
  5. Ladenson PW. Optimal laboratory testing for diagnosis and monitoring of thyroid nodules, goiter and thyroid cancer. Clin Chem 1996;42:1,183-187.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.