TnI - Srčani Troponin I

TnI - Srčani Troponin I

 • cTnI
Cena u privatnim laboratorijama za TnI - Srčani Troponin I je od 790 - 1900 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje troponina I. Služi kao pomoć u postavljanju dijagnoze akutnih ishemijskih srčanih oboljenja, kao što su nestabilna angina pektoris i infarkt miokarda (IM).

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kod postavljanja diferencijalne dijagnoze akutnog infarkta miokarda i evaluacije pacijenata sa nestabilnom anginom pektoris.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Troponini (I, C, T) spadaju u grupu proteina koji moduliraju kalcijumom posredovanu interakciju između aktina i miozina unutar mišićnih ćelija. Nomenklatura ovih različitih proteina troponinskog kompleksa izvedena je iz njihove funkcije u mišićnoj kontrakciji. Troponin T vezuje troponinski kompleks sa tropomiozinom tankog filamenta, dok troponin I inhibira aktomiozin ATP-azu, a troponin C je kalcijum-vezujuća subjedinica.

  Identifikovana su tri izotipa troponina I: jedan povezan sa brzo-kontrahujućim skeletnim mišićima, jedan sa sporo-kontrahujućim skeletnim mišićima i jedan sa srčanim mišićem. Sporo i brzo-kontrahujuće izoforme imaju sličnu molekulsku težinu od približno 20 kDa svaki. Srčano specifična izoforma TnI (cTnI) ima molekulsku težinu od približno 24 kDa i sadrži posttranslacioni niz od 31 aminokiseline na N-terminalnom kraju molekula. Ova sekvenca i razlika od 42% i 45% u odnosu na sekvence druge dve izoforme omogućili su razvoj i upotrebu visoko specifičnih monoklonskih antitela bez ukrštene reaktivnosti sa drugim, nesrčanim formama TnI. Kao posledica njegove specifičnosti cTnI je srčano specifični, visoko-osetljivi marker oštećenja miokarda.

  TnI kao ćelijski protein normalno ne cirkuliše u krvi, pa povećane vrednosti ukazuju na to da je zbog nekroze miokarda došlo do izlivanja ovog proteina u cirkulaciju.

  Zbog svoje visoke kardijačne specifičnosti i osetljivosti, cTnI se koristi kao pouzdan marker u evaluaciji pacijenata sa nestabilnom anginom, stanjem koje ukazuje na razvoj infarkata miokarda i iznenadnu smrt. Kako vrednost troponina postepeno raste, raste i rizik od mortaliteta, zato što progresivno raste i stepen oštećenja miokarda.

  U IM koncentracije cTnI u krvi rastu satima nakon pojave srčanih simptoma (bola u grudima). Vrednosti se povećavaju nakon 3-6 h od prvog bola u grudima, dostižući pik nakon 12-16 h i mogu ostati povećani 4-9 dana nakon IM. Iz toga razloga su neophodna serijska određivanja cTnI da bi se detektovao porast i pad vrednosti karakterističnih za IM.

  Pozitivna vrednost cTnI ne ukazuje uvek na akutni infarkt miokarda. Pozitivne vrednosti ovog parametra se mogu javiti i kod:

  • Kongestivne srčane insuficijencije
  • Akutne i hronične traume
  • Električne kardioverzije
  • Hipertenzije
  • Hipotenzije
  • Aritmije
  • Plućne embolije
  • Teške astme
  • Sepse
  • Miokarditisa
  • Moždanog udara
  • Nekardioloških operacija
  • Ekstremnog vežbanja
  • Toksičnosti lekova (adriamicin, 5-fluorouracil, herceptin, zmijski otrov)
  • Terminalni stadijumi bubrežne bolesti
  • Rabdomiolize sa oštećenjem srca

  Značajno je da ove druge etiologije retko pokazuju klasičan obrazac porasta i opadanja koji je karakterističan za IM što naglašava značaj serijskog praćenja nivoa cTnI u slučajevima kad je klinički scenario nejasan.

  Definicija infarkta miokarda

  Dokument treće univerzalne definicije infarkta miokarda (Third universal definition of miocardial infarction) iz 2012.g. navodi da je ovo jedan od kriterijuma za dijagnostifikovanje IM:

  Detekcija porasta ili pada srčanih biomarkera (prvenstveno srčanog troponina) sa bar jednom vrednošću iznad 99. percentila gornje referentne granice i sa bar jednim od sledećeg:

  • Simptomima ishemije
  • Novih promena ST-segmenta T talasa ili novi blok leve grane
  • Razvoj patoloških Q talasa na EKG-u
  • Snimak koji dokazuje novi gubitak vijabilnog miokarda ili novu abnormalnost regionalne pokretljivosti zida
  • Identifikacija intrakoronarnog tromba angiografijom ili autopsijom

  Ovaj dokument preporučuje optimalan nivo nepreciznosti (koeficijent varijacije, KV) za troponinske testove od < 10% na 99. percentilu gornje referentne granice zdrave populacije.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  TnI - Srčani Troponin I?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije cTnI određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti cTnI je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee. Myocardial infarction redefined—a concensus document of the Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology committee for the redefinition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2000;36:959-969.
  3. Republička stručna komisija. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje ishemijske bolesti srca. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2012.
  4. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). J Am Coll Cardiol 2018; 72:2231.
  5. Möckel M, Giannitsis E, Mueller C, et al. Editor's choice-rule-in of acute myocardial infarction: focus on troponin. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2017; 6:212.
  6. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2016; 37:267.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.