TnT - Srčani troponin T

TnT - Srčani troponin T

 • cTnT
Cena u privatnim laboratorijama za TnT - Srčani troponin T je od 790 - 3000 din.
 • O analizi

  Test se koristi za kvantitativno određivanje troponina T. Služi kao pomoć u postavljanju dijagnoze akutnih ishemijskih srčanih oboljenja, kao što su nestabilna angina pektoris i infarkt miokarda.

 • Uzorak

  Uzorak seruma ili plazme.

 • Kada se ispituje?

  Kao pomoć u postavljanju diferencijalne dijagnoze akutnog infarkta miokarda, proceni rizika pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom i razvoja srčanih komplikacija kod pacijenata sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Troponini (I, C, T) spadaju u grupu proteina koji moduliraju kalcijumom posredovanu interakciju između aktina i miozina unutar mišićnih ćelija. Nomenklatura ovih različitih proteina troponinskog kompleksa izvedena je iz njihove funkcije u mišićnoj kontrakciji. Troponin T vezuje troponinski kompleks sa tropomiozinom tankog filamenta, dok troponin I inhibira aktomiozin ATP-azu, a troponin C je kalcijum vezujuća subjedinica.

  Iako je funkcija troponina T ista u svim mišićima, TnT koji potiče isključivo iz miokarda (srčani TnT, molekulske težine 39,7 kDa) se jasno razlikuje od TnT skeletnih mišića. Kao rezultat ove tkivne specifičnosti, srčani troponin T je kardiospecifični, visoko osetljivi marker oštećenja miokarda. U slučaju akutnog infarkata miokarda, vrednosti cTnT rastu 3-4 h nakon prvog bola u grudima i ostaju povećane do 14 dana. Stoga je cTnT nezavisni prognostički marker koji može predvideti kratkotrajnu i dugotrajnu prognozu progresije bolesti kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

  Četiri multicentrične studije (više od 7000 pacijenta) su pokazale da je cTnT koristan u proceni uspešnosti terapije za pacijente na antitrombolitičkim lekovima (inhibitorima GP IIb/IIIa, niskomolekularni heparini).

  S obzirom na to da je cTnT nezavisan marker prognoze bolesti pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom i korisno sredstvo u praćenju antitrombolitičke terapije, European Society of Cardiology (ESC) i American College of Cardiology (ACC) su predložili novu definiciju akutnog infarkta miokarda. Prema ovoj definiciji, infarkt miokarda se dijagnostifikuje kad postoji porast vrednosti srčanog troponina sa bar jednom vrednošću iznad 99. percentila gornje referentne granice zdrave populacije uz znake akutne ishemije miokarda (simptomi, promene na EKG). Koeficijent varijacije (KV%) testa kojim se određuje cTnT treba da bude 10%. Srčani troponini su marker preporuke u novim vodičima za dijagnostifikovanje i tretman NSTEMI infarkta miokarda (IM bez karaktersitične ST elevacije na EKG nalazu).

  Pozitivna vrednost cTnT ne ukazuje uvek na akutni infarkt miokarda. Pozitivne vrednosti ovog parametra se mogu javiti i kod:

  • Kongestivne srčane insuficijencije
  • Disfunkcije leve komore
  • Akutne i hronične traume
  • Aritmije
  • Plućne embolije
  • Sepse
  • Miokarditisa
  • Moždanog udara
  • Nekardioloških operacija
  • Upotrebe kardiotoksičnih lekova
  • Bubrežne insuficijencije

  U većini ovih slučajeva, a posebno kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom, povećani nivoi cTnT u krvi su povezani sa lošijom prognozom bolesti.

  Značajno je da ove druge etiologije retko pokazuju klasičan obrazac porasta i opadanja koji je karakterističan za IM što naglašava značaj serijskog praćenja nivoa cTnT u slučajevima kad je klinički scenario nejasan.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  TnT - Srčani troponin T?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije cTnT određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti cTnT je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Rezultati ovog testa nisu apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa će tumačiti lekar zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, 2012.
  2. The Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology Committee. Myocardial infarction redefined—a concensus document of the Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology committee for the redefinition of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 2000;36:959-969.
  3. Republička stručna komisija. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje ishemijske bolesti srca. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd, 2012.
  4. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth universal definition of myocardial infarction (2018). J Am Coll Cardiol 2018; 72:2231.
  5. Möckel M, Giannitsis E, Mueller C, et al. Editor's choice-rule-in of acute myocardial infarction: focus on troponin. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2017; 6:212.
  6. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2016; 37:267.
  7. Lindahl B, Diderholm E, Lagerqvist B, Venge P, Wallentin L, and the FRISC II investigators. Mechanisms behind the prognostic value of Troponin T in unstable coronary artery disease: a FRISC II substudy. J Am Coll Card 2001;38:979-986.
  8. Lindahl B, Diderholm E, Lagerquist B, Venge P, Wallentin L. Effects on mortality of long-term treatment with l.m.w. heparin in relation to troponin T level and ECG findings - a FRISC 2 substudy. Eur Heart J 2000;21(Suppl.):521.
  9. Jaffe AS, Ravkilde J, Roberts R, Naslund U, Apple FS, Galvani M, and Katus H. It’s time for a change to a troponin standard. Circulation 2000;102:1216-1220.
  10. Apple FS, Wu AHB. Myocardial infarction redefined: Role of cardiac troponin testing. Clin Chem 2001;47:377-379.

Božena Pavasović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1984. godine u Šibeniku. Završila Farmaceutski fakultet u Beogradu, smer medicinski biohemičar. Većinu praktičnih znanja i veština iz oblasti laboratorijske dijagnostike je stekla u Kliničko-biohemijskoj laboratoriji OB Pančevo gde i danas radi. Po prirodi je entuzijasta, optimista, zaljubljenik u putovanja i fotografiju, kojom se i amaterski bavi.