Vitamin D

Vitamin D

 • Vitamin D
Cena u privatnim laboratorijama za Vitamin D je od 1590 - 4984 din.
 • O analizi

  Ovaj imunoesej se koristi za kvantifikaciju 25-hidroksivitamina D3 u humanom serumu/plazmi. Zajedno sa drugim hormonima, mineralima i tumor markerima služi za praćenje stepena mineralizacije kostiju, kao i za praćenje terapijskog efekta.

 • Uzorak

  Serum, LI-, Na-heparin/EDTA plazma.

 • Kada se ispituje?

  Vitamin D je od presudnog značaja za zdravlje kostiju. Kod dece, teški oblik deficijencije dovodi do deformiteta kostiju poznatog pod nazivom rahitis. Smatra se da blaži oblici insuficijencije doprinose smanjenoj apsorpciji kalcijuma iz hrane.

  Deficit vitamina D izaziva slabost mišića, dok se padovi kod starijih osoba dovode u vezu sa uticajem vitamina D na mišićnu funkciju. Deficit vitamina D je često uzrok sekundarnog hiperparatireoidizma. Povišene vrednosti PTH, naročito kod starijih osoba sa deficitom vitamina D, mogu prouzrokovati osteomalaciju, povećani metabolizam kostiju, smanjenje koštane mase i rizik od fraktura kosti. Niske koncentracije vitamina D 25-OH takođe se vezuju za smanjenu mineralnu gustinu kostiju. Zajedno sa drugim kliničkim podacima, ovi rezultati mogu se koristiti pri procenjivanju metabolizma kostiju. Do sada se pokazalo da vitamin D utiče na ekspresiju više od 200 različitih gena. Njegov nedostatak vezuje se za dijabetes, različite oblike kancera, kardiovaskularnih oboljenja, autoimunih oboljenja kao i urođenih imunoloških oboljenja.

 • Priprema

  Važno je reći da ukoliko se uzima biotin kao sastavni deo terapije, mora proći 8h od poslednje uzete doze pre određivanja nivoa vitamina D, kako bi se dobili validni rezultati.

 • Detaljan opis

  Vitamin D je liposolubilan prekursor steroidnih hormona, koji se uglavnom proizvodi u koži izlaganjem sunčevoj svetlosti. Vitamin D je biološki inertan i mora da se podvrgne dvema sukcesivnim hidroksilacijama u jetri i u bubregu da bi postao biološki aktivan 1,25 dihidroksivitamin D.

  Dva najvažnija oblika vitamina D su vitamin D3 (holekalciferol) i vitamin D2 (ergokalciferol). Za razliku od vitamina D3, vitamin D2 se ne stvara u ljudskom organizmu i unosi se hranom ili suplementima. U ljudskom telu vitamini D3 i D2 su vezani za vitamin D-vezujući protein u plazmi i prenose se do jetre gde se oba hidroksiluju formirajući vitamin D (25-OH), odnosno 25-hidroksi vitamin D. Vitamin D (25-OH) je metabolit kojeg treba meriti u krvi da bi se utvrdio ukupni status vitamina D, jer je on glavni oblik skladištenja vitamina D u ljudskom telu.

  Ovaj cirkulišući vitamin D je biološki neaktivan sa nivoima približno hiljadu puta većim od cirkulišućeg 1,25 (OH)2 vitamina D. Poluživot cirkulišućeg vitamina D (25-OH) je 2 - 3 nedelje.

  Više od 95% vitamina D (25-OH) merljivog u serumu čini vitamin D3 (25-OH), dok vitamin D2 (25-OH) postiže merljive vrednosti samo kod pacijenata koji uzimaju vitamin D2. Smatra se da je vitamin D2 manje efikasan.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Vitamin D?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije vitamina D određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti vitamina D je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva oboljenja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Holick M. Vitamin D: the underappreciated D-lightful hormone that is important for skeletal and cellular health. Curr Opin Endocrinol Diabetes 2002;9(1)87-98.
  2. Bouillon R. Clinical use of vitamin D metabolite assays. In: Schmidt-Gayk H, Armbruster FP. Calcium regulating hormones, vitamin D metabolites, and cyclic AMP. Assays and their clinical application. Springer-Verlag, Heidelberg, 1990;24-47.
  3. Hart GR, et al. Measurement of vitamin D Status: background, clinical use and methodologies. Clin Lab 2006;52(7-8):335-343.
  4. Scharla SH. Epidemiology of vitamin-D-deficiency/insufficiency in different European countries. J Menopause 2000;7(2):29-33.
  5. Steingrimsdottir L, et al. Relationship between serum parathyroid hormone levels, vitamin D sufficiency, and calcium intake. JAMA 2005 Nov 9;294(18):2336-2341.
  6. Rucker D, et al. Vitamin D insufficiency in a population of healthy western. CMAJ 2002;166(12):1517-1524.
  7. Chapuy MC, et al. Prevalence of vitamin D insufficiency in an adult normal population. Osteoporos Int 1997;7:439-443.
  8. Lips P. Vitamin D deficiency and secondary hyperparathyroidism in the elderly: consequences for bone loss and fractures and therapeutic implications. Endocr Rev 2001 Aug;22(4):447-501.
  9. Mayer E, Schmidt-Gayk H. Simultaneous determination of 25-hydroxy vitamin D2 and 25-hydroxy vitamin D3, by high performance liquid chromatography. In: Schmidt-Gayk H, Armbruster FP. Calcium regulating hormones, vitamin D metabolites, and cyclic AMP. Assays and their clinical application. Springer-Verlag, Heidelberg, 1990;247-257.

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.