bHCG - Beta humani horionski gonadotropin (Test na trudnoću)

bHCG - Beta humani horionski gonadotropin (Test na trudnoću)

 • βhCG
Cena u privatnim laboratorijama za bHCG - Beta humani horionski gonadotropin (Test na trudnoću) je od 500 - 1320 din.
 • O analizi

  Test se koristi za detekciju trudnoće, kao kvalitativan parametar. Takođe, klinički značaj je u skriningu na trudnoću kod žena koje se podvrgavaju rizičnim procedurama ili medicinskim tretmanima.

 • Uzorak

  Prvi jutarnji urin, nasumični uzorak urina

 • Kada se ispituje?

  Ispitivanje hCG-a može biti kvalitativno i kvantitativno. Kvalitativno je najčešće u svrhe preliminarnog utvrđivanja prisusutva trudnoće, kakvo se koristi u komercijalnim testovima za trudnoću koji se izvode u uzorku prvog jutarnjeg urina. Kvantitativno u svrhe:

  • definitivne potvrde trudnoće
  • dijagnostike ektopične trudnoće
  • praćenja trudnoće kao i praćenja rizičnih trudnoća i žena posle pobačaja
  • utvrđivanja starosti ploda
  • utvrđivanja eventualnih abnormalnosti u razvoju ploda
  • dijagnostike i praćenja terapije gestacione trofoblastne bolesti
  • dijagnostike i praćenja terapije tumora germinativnih ćelija
  • dijagnostike i praćenja terapije tumora koji produkuju hCG.

  Kvantitativno testiranje beta hCG-a se radi iz uzoraka krvi.

  Šta znači ishod testa?

  Normalno se kod žena nalaze jako niske vrednosti ovog hormona, one su mahom ispod nivoa detekcije testova za određivanje hCG-a. Vrednosti hCG-a rastu u trudnoći ili u slučajevima nekih karcinoma povezanim sa matericom. Da bi bile detektabilne u urinu, vrednosti hCG-a u krvi moraju biti iznad praga detekcije. Za testove na trudnoću koji se izvode u kućnim uslovima vrlo je važno pratiti uputstva proizvođača naznačenih u samom pakovanju testa. Test se izvodi u urinu, najbolje prvom jutarnjem, pošto je on kao uzorak najkoncentrovaniji, te sledi zaključak da će test biti pouzdaniji. Najčešće se postupak sastoji u tome da se uroni test tračica u urin ili se isti nakapa na test pločicu. Sam rezultat testa pojavljuje se u obliku obojenih linija posle nekoliko minuta od stavljanja uzorka urina. Značenje linija nalazi se ispisano u uputstvu testa i tumači se kao pozitivno ili negativno. Pozitivan nalaz potvrđuje trudnoću. Može se reći da su testovi za trudnoću u kućnim uslovima tačni i precizni 99 %. Međutim, definitivna potvrda trudnoće radi se iz uzorka krvi kada se određuje isti hormon. Postoje slučajevi lažno pozitivnih rezultata u uzorku urina, a oni su mahom posledica nepoštovanja uputstva proizvođača o korišćenju testa ili upotreba nekih lekova (kod in vitro oplodnje). Negativan test rezultat znači da trudnoća ne postoji. Mogu se javiti lažno negativni nalazi kod ovog testa. Uzroci mogu biti sledeći:

  • potrebno je voditi računa o vremenu proteklom od izostanka menstruacije do samog testiranja (najmanje nedelju dana)
  • uzimanje nekih lekova poput diuretika i sličnih izaziva razblaživanje urina pa test može biti neprecizan

  Ipak, bez obzira na bledilo linija, samo njihovo prisustvo govori o trudnoći kod pacijentkinje.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Kada su u pitanju kvalitativni testovi u uzorcima urina, poželjno je testirati prvi jutarnji urin, jer je nivo hCG-a očekivano u njemu veći. Ukoliko se koriste diuretici onda može doći do lažno negativnih rezultata testa zbog razblaživanja uzorka. Lažno pozitivni rezultati testa u urinu mogu se sresti kod proteinurija (prisustvo značajnih količina proteina u urinu) i hematurija (prisustvo krvi u urinu). Takođe, test na trudnoću urađen u uzorku urina može biti lažno negativan ukoliko se ne ispoštuje uputstvo za izvođenje ili se test izvede previše rano.

 • Detaljan opis

  Humani horionski gonadotropin je glikoprotein po strukturi, hormon koga stvara posteljica u trudnoći. On se sastoji od proteinskog omotača sa razgranatim ugljenohidratnim bočnim lancima na čijem se terminalnom kraju nalazi sijalinska kiselina. Ovaj hormon je heterodimer sastavljen od dve subjedinice: α i β. U serumu majke može se naći nekoliko oblika hCG-a: intaktni i razdvojen na subjedinice.

  hCG se sintetiše u sincitiotrofoblastnim ćelijama placente vrlo brzo posle začeća (trofoblast je formacija ćelija koje se formiraju po ugrađivanju oplođene jajne ćelije u zid materice i od nje jednim delom nastaje posteljica, tj. placenta). Vrednosti rastu u krvi trudnice, a prati ih eliminacija urinom, te je moguće i iz ovog uzorka pouzdano utvrditi prisustvo trudnoće već u prvim danima po izostanku menstruacije (već nedelju dana od izostanka menstruacije). U normalnim trudnoćama se nivo hCG-a u krvi pravilno duplira na svaka dva dana i maksimum dostiže između 8 - 11. nedelje trudnoće. Vrednosti nakon toga opadaju, takođe ujednačeno.

  Fiziološka uloga hCG-a je u održavanju corpus luteuma, koje će proizvoditi progesteron i estrogen za dalje održavanje trudnoće. Kasnije, ulogu u proizvodnji progesterona preuzima placenta, te je zato nivo hCG-a u kasnijim stadijumima trudnoće značajno niži.

  Kod ektopičnih (vanmateričnih) trudnoća nivo hCG-a raste, ali ne pravilno, već znatno sporije i zato je poželjno testiranje raditi u više dana u pravilnim razmacima kako bi se utvrdio trend rasta.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  bHCG - Beta humani horionski gonadotropin (Test na trudnoću)?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Prisustvo hCG-a određeno testovima različitih proizvođača može varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Preporučuje se tumačenje rezultata prema uputstvu proizvođača uzimajući u obzir vreme od izostanka menstruacije.

  Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dokaz prisustva ili odsustva nekog stanja. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura
  1. Stojanov M.(2004): Laboratorijska endokrinologija, IGP Excelsior, Beograd, 263-271.
  2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Edited by CA Burtis, ER Ashwood, DE Bruns. St. Louis, MO. Elsevier Saunders, p. 1712, 2012.
  3. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Tietz N, ed. Philadelphia: W.B. Saunders & Co; 1995: 248-249, 210-211.
  4. https://labtestsonline.org/tests/hcg-pregnancy, pristupljeno april 2019.
  5. https://labtestsonline.org/tests/hcg-tumor-marker, pristupljeno April 2019.
  6. Fertility Authority. What is Human Chorionic Gonadotropin (hCG)?. FertilityAuthority.com. dostupno online na http://www.fertilityauthority.com/daily-shot-archive/what-human-chorionic-gonadotropin-hcg. Pristupljeno februar 2019.
  7. Jeelani R, Bluth MH. Reproductive function and pregnancy. In: McPherson RA, Pincus MR, eds. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 23rd ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2017:chap 25.
  8. Cole LA, Gutierrez JM. Production of human chorionic gonadotropin during the normal menstrual cycle. J Reprod Med. 2009 Apr. 54(4):245-50. [Medline].
  9. Farinde, A. Human Chorionic Gonadotropin (hCG). Medscape Drugs & Diseases [On-line]. Dostupno online na http://emedicine.medscape.com/article/2089158-overview, kroz http://emedicine.medscape.com. Pristupljeno februar 2019.

Sanja Milutinović, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena 1989. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu na smeru magistar farmacije-medicinski biohemičar 2013 godine. Dobitnik je nagrade prof. dr Ivan Berkeš kao najbolji student magistar farmacije–medicinski biohemičar u školskoj 2012/2013 godini. Nakon položenog državnog ispita započinje radni odnos u odeljenju za laboratorijsku dijagnostiku Doma zdravlja Kuršumlija 2015.godine. Trenutno je načelnik laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Kuršumlija.