tTG-At IgA - Anti transglutaminska IgA antitela

tTG-At IgA - Anti transglutaminska IgA antitela

 • tTG-At IgA
Cena u privatnim laboratorijama za tTG-At IgA - Anti transglutaminska IgA antitela je od 1044 - 2600 din.
 • O analizi

  Ova antitela se detektuju u svrhu postavljanja dijagnoze gluten-senzitivne enteropatije (GSE), kao što je celijačna bolest i dermatitis herpetiformis Duhring (DH).

 • Uzorak

  Serum.

 • Kada se ispituje?

  Određivanje tTG IgA antitela se koristi kod sumnje na intoleranciju na gluten. Koristi se kako za postavljanje dijagnoze celijakije, tako i za praćenje toka bolesti i uspešnosti terapije.

 • Priprema

  Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.

 • Detaljan opis

  Ovaj test se koristi, uz analizu ostalih antitela, prvenstveno za postavljanje dijagnoze celijakije. Celijakija je autoimuno oboljenje koje karakteriše neadekvatan odgovor organizma na gluten, protein nađen u pšenici i druge dijetarne proteine nađene u raži i ječmu. Na prisustvo ovih proteina kod celijačne bolesti, organizam stvara antitela kao deo imunog odgovora.

  Tkivna transglutaminaza je kalcijum zavisni enzim, veličine 78kDa, iz familije protein-glutamin γ-glutamiltransferaza. Kao i ostali pripadnici ove famlije, ovaj enzim ukršta i povezuje proteine, gradeći veze između ε-amino grupa lizinskog ostatka i γ-karboksiamidne grupe glutaminskog ostatka, stvarajući inter- ili intra-molekulske veze, koje su visoko rezistentne na proteolitičku degradaciju (proteolizu). Pored funkcije uvezivanja proteina, tTG ima i druge katalitičke uloge, uključujući deaminaciju.

  Za razliku od ostalih tkivnih transglutaminaza, tTG se može naći i u intracelularnom i u ekstracelularnom prostoru različitih tkiva i može se naći u mnogo različitih organa, kao što su srce, jetra, tanko crevo. Intracelularni tTG se nalazi u citosolu, a manje količine se mogu naći i u jedru i mitohondrijama. Intracelularni tTG igra jako bitnu ulogu u procesu apoptoze (programirana ćelijska smrt). U ekstracelularnom prostoru tTG je vezan za proteine ekstracelularnog matriksa, predominantno vezan za fibronektin. Ekstracelularni tTG igra ulogu u adheziji, ECM stabilizaciji, zarastanju rana, receptorskoj signalizaciji, ćelijskoj proliferaciji i pokretljivosti.

  Tkivna transglutaminaza je najznačajnija zbog njene uloge kao autoantigena koja se javlja u celijačnoj bolesti, hroničnoj bolesti, gde prisustvo glutena izaziva imuni odgovor rezultujući zapaljenjem na nivou tankog creva i posledično atrofije vill-a.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  tTG-At IgA - Anti transglutaminska IgA antitela?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Koncentracije tTG-IgA određene testovima različitih proizvođača mogu varirati zbog razlika u metodama i specifičnosti testova. Vrednosti tTG-IgA je najbolje pratiti jednom metodom, tj. u jednoj laboratoriji. Nemojte interpretirati rezultate testa kao apsolutni dijagnostički dokaz. Rezultate testa interpretirajte zajedno sa drugim dijagnostičkim testovima kao i kliničkom slikom pacijenta.

   Literatura

Kristina Sopić, diplomirani farmaceut - medicinski biohemičar

Rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na Farmaceutskom fakultetu, na smeru Medicinska biohemija. Primenjivala stečena znanja i praksu na različite poslove iz oblasti medicinske biohemije, a trenutno je konsultant u maloj privatnoj firmi, koja snabdeva laboratorije ELISA reagensima, naučnim činjenicama i praktičnim savetima. Organizator je poslovanja oftalmološke ordinacije i optike u Beogradu. Zauvek rukovođena idejom o boljem i konstruktivnijem svetu, gde reč nešto znači, a sram nije izgubio svoju osnovnu ulogu.