Urin 24h - Vanilmandelična kiselina

Urin 24h - Vanilmandelična kiselina

 • U24h - VMA
Cena u privatnim laboratorijama za Urin 24h - Vanilmandelična kiselina je od 1190 - 5850 din.
 • O analizi

  Vanilmandelična kiselina u 24h urinu je test koji se koristi za merenje izlučivanja vanilmandelične kiseline, a povišene vrednosti mogu ukazivati na prisustvo nekih tumora.

 • Uzorak

  24h urin

 • Kada se ispituje?

  • Ispitivanje funkcije nadbubrežne žlezde
  • Feohromocitom
  • Neuroblastom

 • Priprema

  Dan pre početka prikupljanja urina potebno je adekvatno se hidrirati (popiti oko 1,5 L vode). Urin skupljati u plastičnu bocu i držati na hladnom mestu tokom čuvanja. Odbaciti prvi jutarnji urin i zapisati vreme kao početak prikupljanja. Urin skupljati do narednog jutra uključujući i prvi jutarnji urin tog dana. Nakon završetka ciklusa od 24 h uzorak odneti u laboratoriju.

  Preporuka je da se u istom uzorku meri i kreatinin kao indeks adekvatnog prikupljanja urina.

 • Detaljan opis

  Vanilmandelična kiselina (VMA) se proizvodi u jetri, predstavlja glavni i krajnji metabolit razgradnje adrenalina i noradrenalina.

  Adrenalin i noradrenalin, pored dopamina, pripadaju grupi kateholamina i predstavljaju hormone srži nadbubežne žlezde koji se luče u stresnim situacijama i pripremaju organizam na borbu i beg. Noradrenalin se sintetiše i u nervnim ćelijama, gde ima ulogu glavnog neurotransmitera (supstance koje regulišu prenošenje signala između neurona), dok se adrenalin u nervnim ćelijama sintetiše u manjoj meri.

  Stoga se 24-časovno izlučivanje vanilmandelične kiseline u urinu koristi za procenu funkcije srži nadbubrežne žlezde.

  Vanilmandelična kiselina je značajan parametar za dijagnostikovanje i praćanje lečenja feohromocitoma i neuroblastoma.

  Feohromocitom je tumor srži nadbubrežne žlezde, koji kao posledicu ima abnormalno lučenje kateholamina. Karakterišu ga simptomi kao što je:

  • povišen krvni pritisak
  • tremor (nekontrolisano drhtanje ruku, glave i drugih delova tela)
  • ubrzan rad srca
  • bledilo
  • kratak dah
  • panični napadi.

  Podjednako je zastupljen kod oba pola i najčešće se javlja izmedju tridesete i pedesete godine. Može se javiti u mlađem uzrastu pri čemu je klinička slika dosta agresivnija, a tumor bilateralan (zahvata nadbubrežnu žlezdu oba bubrega).

  Neuroblastom je tumor koji nastaje još za vreme razvoja ploda i predstavlja drugi najčešći tumor kod dece. Utiče na normalan razvoj srži nadbubrežne žlezde i nervnog tkiva. Pored povišenog krvnog pritiska, tremora, ubrzanog rada srca, kratkog daha karakterišu ga i sledeći simtomi:

  • kvržice ili otok u stomaku
  • gubitak težine, osećaj sitosti
  • otežano hodanje, bol u kostima
  • otežano mokrenje i pražnjenje creva

  U nastojanju da se identifikuju rani slučajevi neuroblastoma koji su se mogli izlečiti, u Japanu su 1985. pokrenuti programi masovnog skrininga (procedure koje se primenjuju u cilju ranog otkrivanja bolesti). Mereni su nivoi vanilmandelične kiseline u urinu kod novorođenčadi do 6 meseci, zahvaljujući čemu je identifikovan veliki broj novorođenčadi sa neuroblastomom.

  Pored merenja u urinu, vanilmandelična kiselina može da se meri i u serumu ili plazmi, usled čega mogu da se izbegnu poteškoće pri skupljanju 24h urina naročito kod dece. U jednoj od studija u kojoj je uključeno poređenje serumskih vrednosti VMA sa vrednostima VMA u urinu između 211 pacijenata sa neuroblastomom, kao rezultat studije povišene vrednosti u serumu su izmerene samo kod 71 % pacijenata, što je za 16 % manje u odnosu na vrednosti u urinu. Shodno tome urin je uzorak izbora za merenje VMA kod neuroblastoma.

 • Imaš snižen ili povišen rezultat za
  Urin 24h - Vanilmandelična kiselina?

  Isprobaj uslugu online tumačenja laboratorijskih nalaza.

  Pokreni tumačenje nalaza

  Napomena

  Lažno pozitivni rezultati VMA mogu se javiti nakon uzimanja aspirina, karbidope (periferni inhibitor DOPA dekarboksilaze) ili MAO inhibitora, odnosno inhibitora enzima koju učestvuju u razgradnji kateholamina. Kao i kod uzimanja određnih biljnih i prirodnih lekova, uključujući i kofein.

  Potrebno je naglasiti lekaru ili medicinskom biohemičaru upotrebu lekova koji mogu dovesti do lažno pozitivnih rezultata. Takođe je potrebno izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost nekoliko dana pre prikupljanja urina kao i konzumiranje kafe, čokolade, banane.

   Literatura
  1. Vanilmandelic acid (VMA) and 3-methoxy-4-hydroxyphenylglycol (MHPG) originate from the breakdown of catecholamines, such as epinephrine and norepinephrine (Fig. 29.2).Natural Medicine (Fifth Edition), 2020
  2. Chapter 5 - Adrenal disorders; Gregory Kline MD 1, Alex C. Chin PhD 2; Endocrine Biomarkers Clinicians and Clinical Chemists in Partnership; 2017, 181-249
  3. Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndromes; A.B. Singhal, M.A. Topcuoglu, in Primer on Cerebrovascular Diseases (Second Edition), 2017
  4. Surgical Hypertension; Thomas A. Whitehill MD, Joel Baumgartner MD; Abernathy's Surgical Secrets (Sixth Edition), 2009
  5. Catecholamines, Pheochromocytoma, and Hypertension: Genomic Insights, Fangwen Rao, Daniel T. O'Connor;Comprehensive Hypertension, 2007
  6. Review of Laboratory and Diagnostic Tests; Karen J. Tietze PharmD; Clinical Skills for Pharmacists (Third Edition), 2012
  7. Neuroblastoma; Barrie S. Rich, Michael P. La Quaglia; Pediatric Surgery (Seventh Edition), 2012
  8. Pheochromocytoma--pathohistologic and immunohistochemical aspects, Svetislav Tatić 1, Marija Havelka, Ivan Paunović, Vesna Bozić, Aleksandar Diklic, Dimitrije Brasanac, Radovan Janković, Marija Jancić-Zguricas; 2002 Jul;130
  9. Origin and initiation mechanisms of neuroblastoma; Shoma Tsubota 1, Kenji Kadomatsu 2

Zorica Langović, magistar farmacije - medicinski biohemičar

Diplomirala 2017. godine na katedri za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Trenutno zaposlena u farmacutskoj kompaniji, u timu zaduženom za poslove regulative i razvoj novih proizvoda. Zalaže se da opšta populacija bude informisana pravim i tačnim informacijama zasnovanim na dokazima.