Nadbubrežna žlezda

To je endokrina žlezda koja se nalazi iznad bubrega. Sastoji se od kore i srži i luči veoma bitne endokrine hormone, kao što su andrenalin, aldosteron i kortizol. Hormoni koje luči utiču na metabolizam celog organizma, imuni odgovor, regulaciju krvnog pritiska, promet elektrolita itd. Disfunkcija ove žlezde dovodi do velikog broja endokrinih metaboličkih bolesti.

Adrenalin 1200 - 4000
Aldosteron 1179 - 1800
Kateholamini 2400 - 5500
Kortizol Cort 650 - 1800
Metanefrin 2500 - 4800
Metanefrin free Metanefrin free 2500 - 4800
Noradrenalin 800 - 4000
Normetanefrin Normetanefrin 3500 - 4800
Normetanefrin free Normetanefrin free 2750 - 4800
Renin 198 - 3000