Nadbubrežna žlezda

To je endokrina žlezda koja se nalazi iznad bubrega. Sastoji se od kore i srži i luči veoma bitne endokrine hormone, kao što su andrenalin, aldosteron i kortizol. Hormoni koje luči utiču na metabolizam celog organizma, imuni odgovor, regulaciju krvnog pritiska, promet elektrolita itd. Disfunkcija ove žlezde dovodi do velikog broja endokrinih metaboličkih bolesti.

11 dezoksikortizol 11 dezoksikortizol 4770 - 4770
21 dezoksikortizol 21 dezoksikortizol 4770 - 4770
Adrenalin 1200 - 3850
Aldosteron 1179 - 1800
Dnevni profil kortizola Dnevni profil kortizola 3420 - 3420
Kateholamini 2400 - 5850
Kortizol Cort 650 - 1800
Kortizol (saliva) Kortizol saliva 855 - 855
Metanefrin 2500 - 4800
Metanefrin free Metanefrin free 2500 - 5850
Noradrenalin 800 - 3600
Normetanefrin Normetanefrin 3300 - 4800
Normetanefrin free Normetanefrin free 2750 - 4800
Renin 198 - 2700