Srčani markeri

Srčani markeri su supstance koje produkuje srce kada je srčani mišić oštećen, ili je srce izloženo stresu. Analizom se može postaviti dijagnoza ukoliko je došlo do oštećenja usled infarkta miokarda, čime se doprinosi boljem lečenju. Najčešće se srčani markeri povezuju sa infarktom miokarda, ali postoji veliki broj oboljenja koja mogu doprineti povećavanju njihovih vrednosti.

BNP - B tip natriuretički peptid BNP 2000 - 3900
CK - Kreatin kinaza CK 160 - 500
CK - Kreatin kinaza izoenzim CK 1 (CK BB) CK Kreatin kinaza izoenzim CK 1 (CK BB) 4680 - 4680
CK - Kreatin kinaza izoenzim CK 3 (CK MM) CK Kreatin kinaza izoenzim CK 3 (CK MM) 4680 - 4680
CK-MB - Kreatin kinaza izoenzim MB CK-MB 230 - 2310
HCY - Homocistein HCY 1600 - 4000
MYO - Mioglobin MYO 1000 - 2390
NT-proBNP - N-terminalni deo pro B-tipa natriuretičkog peptida NT-proBNP 2390 - 3920
TnI - Srčani Troponin I cTnI 790 - 1900
TnI - Srčani Troponin I POCT metodom TnI Srčani Troponin I POCT metodom 1125 - 1125
TnT - Srčani troponin T cTnT 790 - 3000
hsCRP - Visoko osetljivi C reaktivni protein hsCRP (engl. high sensitivity CRP) 390 - 800