Srčani markeri

Srčani markeri su supstance koje produkuje srce kada je srčani mišić oštećen, ili je srce izloženo stresu. Analizom se može postaviti dijagnoza ukoliko je došlo do oštećenja usled infarkta miokarda, čime se doprinosi boljem lečenju. Najčešće se srčani markeri povezuju sa infarktom miokarda, ali postoji veliki broj oboljenja koja mogu doprineti povećavanju njihovih vrednosti.

B-tip natriuretički peptid BNP 2000 - 3900
Homocistein HCY 1600 - 4000
Kreatin kinaza CK 160 - 500
Kreatin kinaza izoenzim CK-MB CK-MB 230 - 2310
Mioglobin MYO 1000 - 2390
N-terminalni pro B-tip natriuretičkog peptida NT-proBNP 2390 - 3920
Srčani Troponin I cTnI 790 - 1900
Srčani troponin T cTnT 790 - 3000
Visoko osetljivi C-reaktivni protein hsCRP (engl. high sensitivity CRP) 390 - 800