Tiroidna žlezda

Tiroidna ili štitna žlezda je najveća endokrina žlezda. Nalazi se u vratnom delu, odmah ispod grkljana. Ona luči hormone koji utiču na metabolizam celog organizma. Između ostalog reguliše disanje, otkucaje srca, pritisak, telesnu temperaturu i telesnu težinu. Štitna žlezda luči hormone pod uticajem TSH, koga luči hipofiza. Laboratorijske analize iz ove grupe daju pregled kompletne funkcije tiroidne žlezde i procenu celog metabolizma organizma.

Anti - TPO antitela ANTI-TPO 675 - 1600
Anti - Tireoglobulinska antitela ANTI-TG 700 - 1300
Antitela na TSH receptor ANTI-TSHR 1000 - 2500
Kalcitonin hCT (human Calcitonin) 790 - 2000
Paratiroidni hormon PTH 790 - 1350
Slobodni tiroksin FT4 fT4, free T4 400 - 1000
Slobodni trijodtironin FT3 FT3 400 - 1000
Tireoglobulin TG, Tg 850 - 1300
Tireostimulišući hormon TSH 400 - 900
Tiroksin T4, TT4 400 - 900
Tiroksin vezujući globulin TBC, TBI, TBG 900 - 1850
Trijodtironin T3, TT3 400 - 900